DÜŞÜK DOZ ASPİRİN İLE COVID-19 DAHA HAFİF SEYREDEBİLİR
ADMiN

George Washington Üniversitesinden araştırmacılar, hastaneye yatış yapan yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarında aspirin kullanımı üzerine incelemelerde bulundu. Buna göre, düşük doz asprin ile ventilasyona duyulan gereksinimin, yoğun bakım transferi ve hastane içi mortalitenin azaldığı tespit edildi. Aspirinin akciğer koruyucu etkilerini gösteren nihai sonuçlar Anesthesia & Analgesia'da yayımlandıMEDİMAGAZİN-George Washington (GW) Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Jonathan Chow, “Kan pıhtıları ile COVID-19 arasındaki bağlantıyı öğrendikçe, inme ve kalp krizini önlemek için kullanılan aspirinin COVID-19 hastaları için de önemli olabileceğini bulduk." dedi ve ekledi:

"Araştırmamız, düşük doz aspirin ile düşük COVID-19 şiddeti ve ölüm arasında bir ilişki buldu ."

GW Hastanesi, Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, Wake Forest Baptist Tıp Merkezi ve Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemi dâhil olmak üzere, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanelere kabul edilen 400'den fazla hasta çalışmaya dâhil edildi. Demografik özellikler ve komorbiditeler için ayarlama yapıldıktan sonra, aspirin kullanımı azalmış mekanik ventilasyon (yüzde 44 azalma), yoğun bakım ünitesine yatış (yüzde 43 azalma) ve hastane içi mortalite (yüzde 47 azalma) ile ilişkilendirildi. Aspirin kullanıcıları ile aspirin kullanmayanlar arasında majör kanama veya açık tromboz açısından hiçbir fark bulunamadı.

Çalışmayla ilgili ön bulgular ilk olarak 2020 sonbaharında bir ön baskı olarak yayımlandı. O zamandan beri, diğer çalışmalar aspirinin hem enfeksiyonu önleme hem de ciddi COVID-19 ve ölüm riskini azaltma üzerindeki etkisini doğruladı. Chow, bu çalışmanın COVID-19 hastalarında aspirin kullanımı ile azalmış akciğer hasarı arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya yol açacağını umuyor.

Chow, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aspirin düşük maliyetli, kolay erişilebilir ve milyonlarca kişi sağlık durumlarını tedavi etmek için zaten kullanıyor. Bu ilişkiyi bulmak, COVID-19'un en yıkıcı etkilerinden bazılarının riskini azaltmak isteyenler için büyük bir kazanç."

 18 Mart 2021, 18:04 
Sayfalar:  
 
CEVAP GÖNDER:
İLGİLİ KONULAR:
BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanı ile şereflendirildi
2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yarın yapılacak
2021-TUS Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
5 saatte Biyokimya hızlı tekrar
Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama
Emniyet lüzum gördüğünde öğrencilere sağlık raporu aldırabilecek
AHEF iş bırakırız dedi, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde ASM'lerin açık olması aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
'Sinovac'ın 1. dozu için 3 Mayıs'a kadar randevu oluşturulamıyor'
Varyant virüse yakalanan il sayısı yükseliyor: 23 ilde mutasyon alarmı