Rozeola İnfantum nedir?
Rozeola İnfantum nedir?
Herpesvirus tip 6’nın neden olduğu iyi huylu yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe makülopapüler döküntü ile karakterize, çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından biri.
ADMiN, 10 Eki 2015
21 aylık bir çocukta Rozeola:
ADMiN, 10 Eki 2015
Hastalık solunum yolu sekresyonları ile bulaşır. Dört yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. En sık ilk yaşın ikinci yarısında ve İlkbahar ve sonbahar aylarında görülür.

Yaklaşık 3 günlük ateşli bir dönemden sonra ateşin normale dönmesinden hemen sonra makülopapüler veya eritematöz döküntü ortaya çıkar. Döküntü gövdeden başlar boyun ve ekstremitelere yayılabilir 2 gün içerisinde iz bırakmadan kaybolur. Kaşıntı yoktur, basmakla solar.

Vakaların bir kısmında ishal görülebilir. Yüzde 14 vakada huzursuzluk ve irritabilite şeklinde prodromal semptomlar olabilir. Fontanel belirginliği (% 26), Nagayama lekeleri (yumuşak damak ve uvulada eritematöz papüller - % 65), periorbital ödem (ateşli dönemde % 30), servikal postaurikular ve postoksipital lenfadenopati (% 31) bulunabilecek diğer bulgulardır. Nadiren splenomegali ensefalopati ve konjunktival eritem görülebilir. İnkübasyon süresi ortalama 9 (5-15) gündür.

Hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen febril konvülsiyondur (% 6-15). Ensefalit fulminan hepatit hemofagositik sendrom ve dissemine enfeksiyon herpesvirus tip 6'nın nadiren neden olduğu klinik tablolardır.

Rutin tanı testleri gereksizdir. Kesin tanı gerekirse virus periferik kandan izole edilebilir veya serolojik olarak herpesvirus tip 6 Ig M pozitifliğine konvelasan serumda akut döneme göre herpesvirus tip 6 Ig G'nin en az 4 kat artışına veya negatifken pozitif oluşuna bakılabilir. Lökosit düzeyine bakılırsa lökopeni bulunabilir.

Spesifik tedavi yoktur. Ateşli dönemde ateşin antipiretikler ile ve ılık banyolarla düşürülmesi önerilir.

İzolasyon önerilmez. Etkin bir aşı bulunmamaktadır.
ADMiN, 10 Eki 2015
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Tıbbi İngilizce
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Resimler
Videolar
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.