Pilositik Astrositom nedir?
Pilositik Astrositom nedir?
Çocuklarda daha sık görülen nispeten daha iyi huylu astrositom tipi
demo, 25 Tem 2014
Pilositik astrositom, diffüz astrositom ile karşılaştırıldığında iyi sınırlı bir neoplazmdır.

Genellikle 20 yaşın altında görülür, 8-13 yaşları arasında pik yapar. Lokalizasyon, serebellum, optik sinir, optik kiazma, hipotalamus, üçüncü ventrikül bölgesi, spinal kord ve temporal lob olarak sıklık sırasına göre sıralanabilir. Ponsun dorsal bölümünde ekzofitik gelişir. Nörofibromatozis tip I ile birlikte görülebilir. Sporadik olanların %20’sinde 17 q kromozomda allelik kayıp görülür. Bu tümörlerde diffüz astrositomlardan farklı olarak TP 53 mutasyonu çok azdır.

Pilositik astrositomun makroskopik özellikleri farklı lokalizasyonlarda, farklılık gösterir.

Histolojik olarak; bifazik doku paterni ile karakterizedir. Rosenthal fibrilleri, eozinofilik granüler cisimcikler ve damarlarda hiyalinizasyon görülebilir. Hücresel pleomorfizm, nükleer hiperkromazi, vasküler proliferasyon, meningial yayılım ve nekrozun bulunuşu anaplazi belirtisi değildir. Pilositik astrositomda anaplazi (malignite) bulgusu, mitozun anlamlı artışıdır.

Sağaltım, total cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi olarak çıkarılamıyan orta hat yerleşimli tümörlerde radyoterapi uygulanabilir. 5 yaşın altındaki çocuklarda hipotalamus ve optik traktüs lokalizasyonlu tümörlerde, 5 yaşın sonuna kadar, çocuğu cerrahi tedavi ve RT’nin travmatik etkisinden korumak için kemoterapi kullanılabilir.

Pilositik astrositom, benign, yavaş büyüyen, klinik öyküsü uzun olan bir tümördür. Rekürrensiz survi 20 yılın üzerinde olabilir. PA’da seyrek olarak malign rekürrens görülebilir (Anaplastik PA, WHO Grade III)

http://web.deu.edu.tr/tepd/pdf/10_12/51-56.pdf
ADMiN, 30 Eyl 2015
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Tıbbi İngilizce
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Resimler
Videolar
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.