Latarjet siniri nedir?
Latarjet siniri nedir?
Truncus vagalis anterior et posterior'dan çıkarak midenin küçük eğriliği boyunca seyreden sinirler.

Dördüncü ventricülün tabanında ki çekirdeğinde çıkan
vagus siniri
Vagus Siniri: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki visseral yapıların innervasyonunu sağlar.
(10. Kafa Çifti, 10. Kafa Siniri, CN 10, CN X, Cranial Nerve 10, Cranial Nerve X, Nervus Vagus, Onuncu Kafa Çifti, Onuncu Kafa Siniri, Vagal Nerve, Vagal Sinir, Vagus Nerve, X. Kafa Çifti, X. Kafa Siniri)
boyunu carotis kılıfı içinde geçtikten sonra mediastene girip
özofagus
özofagus: yemek borusu
etrafında birçok dallara ayrılır. Bu dallar birleşip özofagial hiatusun üstünde sol ve sağ vagusu oluştururlar. Çoğunlukla özofagus distalinde ikiden fazla vagal trunkus vardır. Gastroözofagial bileşkede sol vagus önde, sağ vagus arkada bulunur. Kardia yakınında, sol vagus karaciğere dal verip küçük kurvatur boyunca Latarjet'in ön siniri olarak uzanır. Yüksek selektif vagatomide bu sinirin antral ve pilorik bölümleri korunmalıdır. Sağ vagus çöliak pleksusa dallar verdikten sonra posterior olarak küçük kurvatura boyunca uzanır. Vagal sinirlerin en önemli işlevi bağırsaklardaki uyarıları beyine taşımaktır.
Editor, 25 Tem 2014
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Tıbbi İngilizce
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Resimler
Videolar
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.