Latarjet siniri nedir?
Latarjet siniri nedir?
Truncus
truncus: (anat) trunkus; gövde
vagalis
anterior
anterior: önek; -ye karşı, -yi önleyici
et posterior'dan çıkarak midenin küçük eğriliği boyunca seyreden sinirler.

Dördüncü ventricülün tabanında ki çekirdeğinde çıkan
vagus siniri
Vagus Siniri: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki visseral yapıların innervasyonunu sağlar.
(10. Kafa Çifti, 10. Kafa Siniri, Cn 10, Cn X, Cranial Nerve 10, Cranial Nerve X, Nervus Vagus, N. Vagus, Onuncu Kafa Çifti, Onuncu Kafa Siniri, Vagal Nerve, Vagal Sinir, Vagus Nerve, X. Kafa Çifti, X. Kafa Siniri)
boyunu
carotis
Karotis: Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri.
(Carotis, Gazel Damarı, Şah Damarı)
kılıfı içinde geçtikten sonra
mediasten
Mediastinum: İki plevral kavite arasındaki toraks boşluğu.
(Mediasten, Mediyasten)
e girip
özofagus
özofagus: yemek borusu
etrafında birçok dallara ayrılır. Bu dallar birleşip özofagial hiatusun üstünde sol ve sağ vagusu oluştururlar. Çoğunlukla
özofagus
özofagus: yemek borusu
distalinde ikiden fazla vagal
trunkus
trunkus: gövde
vardır. Gastroözofagial bileşkede sol vagus önde, sağ vagus arkada bulunur.
Kardia
Kardia: Yemeklerin yenildikten sonra mideden ağza geri gelmesini engelleyen, yemek borusunun sonundaki mideye doğru açılan kapak
(Mide Girişi)
yakınında, sol vagus karaciğere dal verip küçük kurvatur boyunca
Latarjet'in ön siniri
Latarjet siniri: Truncus vagalis anterior et posterior'dan çıkarak midenin küçük eğriliği boyunca seyreden sinirler.

Dördüncü ventricülün tabanında ki çekirdeğinde çıkan vagus siniri boyunu carotis kılıfı içinde geçtikten sonra mediastene girip özofagus etrafında birçok dallara ayrılır. Bu dallar birleşip özofagial hiatusun üstünde sol ve sağ vagusu oluştururlar. Çoğunlukla özofagus distalinde ikiden fazla vagal trunkus vardır. Gastroözofagial bileşkede sol vagus önde, sağ vagus arkada bulunur. Kardia yakınında, sol vagus karaciğere dal verip küçük kurvatur boyunca Latarjet'in ön siniri olarak uzanır. Yüksek selektif vagatomide bu sinirin antral ve pilorik bölümleri korunmalıdır. Sağ nervus vagus çöliak pleksusa dallar verdikten sonra posterior olarak küçük kurvatura boyunca uzanır. Vagal sinirlerin en önemli işlevi bağırsaklardaki uyarıları beyine taşımaktır.
(Latarjet'in Ön Siniri, Latarjet'in Siniri, Latarjet Nerve, Latarjet Sinir, Latarjet Siniri, Latarget sinir, Latarget siniri, Letarjet sinir, Letarjet siniri)
olarak uzanır. Yüksek selektif vagatomide bu sinirin antral ve pilorik bölümleri korunmalıdır. Sağ
nervus vagus
Vagus Siniri: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki visseral yapıların innervasyonunu sağlar.
(10. Kafa Çifti, 10. Kafa Siniri, Cn 10, Cn X, Cranial Nerve 10, Cranial Nerve X, Nervus Vagus, N. Vagus, Onuncu Kafa Çifti, Onuncu Kafa Siniri, Vagal Nerve, Vagal Sinir, Vagus Nerve, X. Kafa Çifti, X. Kafa Siniri)
çöliak
pleksus
pleksus:
a dallar verdikten sonra posterior olarak küçük kurvatura boyunca uzanır.
Vagal sinir
Vagus Siniri: 4. ve 5. yutak kavsi siniri. Duyu, motor ve parasempatik karakterli mikst bir sinir. Torax ve abdomendeki visseral yapıların innervasyonunu sağlar.
(10. Kafa Çifti, 10. Kafa Siniri, Cn 10, Cn X, Cranial Nerve 10, Cranial Nerve X, Nervus Vagus, N. Vagus, Onuncu Kafa Çifti, Onuncu Kafa Siniri, Vagal Nerve, Vagal Sinir, Vagus Nerve, X. Kafa Çifti, X. Kafa Siniri)
lerin en önemli işlevi bağırsaklardaki uyarıları beyine taşımaktır.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
Editor
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.