Koryokarsinom nedir?
Koryokarsinom nedir?
Akciğere erken hematojen yayılım ile karakterize, genellikle plasentanın malign trofoblastik kanseridir.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
EnSuper
Gebeliğe bağlı trofoblastik hastalıklar
spektrum
spektrum: yelpaze
unun
malign
malign: kötücül, kötü huylu
ucuna aittir. Aynı zamanda bir germ hücreli tümör olarak sınıflandırılır ve
testis
testis: (anat) testis, erkeklik torbası
veya
yumurtalık
Over: (anat) yumurtalık.
(Ovary, Yumurtalık)
ta ortaya çıkabilir.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN
Karakteristik
karakteristik: belirleyici, ayırt edici
özellik, kesin plasental tip villus oluşumu olmadan yakından ilişkili sinsitiyotrofoblastların ve sitotrofoblastların tanımlanmasıdır. Koriyokarsinomlar sinstiyotrofoblastları içerdiğinden, kandaki beta-
HCG
HCG: HCG hormonu kadınlarda özellikle gebelik döneminde artan bir hormondur ancak gebelik dışında bazı tümör v.b durumlarda da yükselebilmektedir. HCG normal gebeliklerin yanı sıra, dış gebelik (ektopik gebelik), boş gebelik (enambriyonik gebelik), mol gebelik (üzüm gebeliği) gibi durumlarda da yükselir.

HCG glikoprotein yapısında bir hormondur ve gebelikte sinsityotroblast (syncytiotrophoblast) denilen hücreler tarafından sentezlenir ve salgılanır. HCG hormonunun alfa (α) ve beta (β) olmak üzere iki adet alt ünitesi (subunit) vardır, gebelik testlerinde kanda ölçümü yapılan bu beta ünitesidir, bu nedenle kanda gebelik testlerine BETA HCG TESTİ denir. Hormon olarak spesifik aktiviteyi sağlayan beta ünitesidir.
(Human Chorionic Gonadotrophin, Human Koryonik Gonadotropin)
seviyelerinin yükselmesine neden olurlar.

Sinsityotrofoblastlar,
eozinofilik
Eozinofilik: Eozin adlı asidik boyayı tutan
sitoplazmaya sahip çok çekirdekli büyük hücrelerdir. Genellikle koryonik villüsteki normal anatomik ilişkilerini hatırlatan sitotrofoblastları çevreler. Sitotrofoblastlar çok katlı, hiperkromatik çekirdekli
mononükleer
mononükleer: tek çekirdekli
hücreler ve açık veya soluk bir sitoplazmadır. Yaygın kanama yaygın bir bulgudur.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN

Sitotrofoblastlar ve sinsitiyotrofoblastlar - tanı için gerekli bileşenlerin her ikisini de gösteren
koryokarsinom
Koryokarsinom: Akciğere erken hematojen yayılım ile karakterize, genellikle plasentanın malign trofoblastik kanseridir.
(Choriocarcinoma, Koriokarsinom, Koryokarsinoma)
mikrografisi. Sinsityotrofoblastlar çok çekirdeklidir ve koyu renklendirilmiş bir sitoplazmaya sahiptir . Sitotrofoblastlar mononükleerdir ve soluk boyanma sitoplazmasına sahiptir.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.