Fossa Pterygopalatina nedir?
Fossa Pterygopalatina nedir?
Orbita
orbita: göz çukuru, göz çanağı
apeks
apeks: tepe
inin altında küçük, piramidal bir boşluktur.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN, 04 Eyl 2016


Fossa Pterygopalatina Sınırları:
Çatısı (üst ucu); sfenoid kemiğin gövdesi
Tepesi (alt ucu); palatin kemiğin processus pyramidalis'i, maksilla ve lamina pterygoideus lateralis'in birleştiği yerdir. Palatin delikler hariç, kapalıdır.
Dışta; fissura pterygomaxillaris
İçte; palatin kemiğin lamina perpendicularis'i ve bu laminanın processus orbitalis'i ile processus sphenoidalis'i
Önde; maksilla’nın arka yüzünün üst-iç parçası
Arkada; processus pterygoideus’un kökü ve ala major'un ön yüzü
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN, 04 Eyl 2016


Fossa Pterygopalatina içinde bulunan anatomik yapılar:
- N. maxillaris
- Ganglion pterygopalatinum; n. facialis'le ilgili parasempatik gangliondur. Hedef organı glandula lacrimalis'tir. Parasempatik ganglionların en büyüğüdür.
- A. maxillaris'in terminal parçası; bu arter hem fossa infratemporalis'te, hem de fossa pterygopalatina'dadır.
- N. canalis pterygoidei (Vidian siniri)

Fossa pterygopalatina'nın bağlantıları:
- Fissura orbitalis inferior ile orbita'ya,
- Foramen rotundum ile fossa cranii media'ya
- Foramen sphenopalatinum ile cavitas nasi'ye
- Fissura pterygomaxillaris ile fossa infratemporalis'e
- Foramen palatinum majus ve foramina palatina minora'lar ile ağız boşluğuna.
Resim Ekle
Açıklama Ekle
ADMiN, 04 Eyl 2016
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.