Eritema Nodozum nedir?
Eritema Nodozum nedir?
Genellikle alt ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde lokalize, simetrik, inflamatuar, spontan gerileyebilen, noduler lezyonlarla karakterize bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur.

ADMiN, 04 Eki 2015
En sık 20-30 yaşlarda ve kadınlarda görülür, K > E: 4/1. Tetikleyici bir ajana karşı immünkomplekslerin oluşumu ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Eritema Nodozum nedenleri:
Hastaların %35-50 de neden saptanamaz ve idyopatikolarak değerlendirilir. Streptokok infeksiyonları; en sık nedendir, enfeksiyondan ortalama 3 hafta sonra başlar. Behçet hastalığı; genellikle migratuar karakterdedir. İlaçlar; oral kontraseptifler, sulfonamid, bromur, iyot, altın, antibiyotiklerden dolayı kaynaklanabilir. Tüberkuloz, sarkoidozisdan dolayı olabilir. Lepra; ’’eritema nodozum leprozum’’ adını alan lezyonlar yaygın ve ülsere olabilir. Şunlardan dolayı da kaynaklanabilir; viral, klamidyal, bakteriyel hastalıklar, derin mantar hastalıkları, maligniteler, kollagen doku hastalıkları (öz. SLE), ınflamatuar barsak hastalıkları, gebelik.

Eritema Nodozum Kliniği:
Nonspesifik prodromal belirtilerle başlar; halsizlik, ateş, artralji özellikle dizde, sabah sertliği, baş ağrısı. En sık tibia ön yüzde yerleşen ağrılı, simetrik, sert, lokal ısı artışı olan, çapları 1-10 cm arası eritemli nodoziteler şeklindedir. Yüz, kollar, uylukta da olabilir. Nodozitelerin sayısı değişkendir.Nüksler; altta yatan nedene bağlı olarak sık görülür. İlk başta nodüller parlak kırmızıdır. Sonra livid-mor ve sarı yeşilimsi bir hal alır. Ülserasyon görülmez. 3-6 hafta devam edip postinflamatuar hiperpigmentasyonla skarsız geriler.

Eritema nodozum tanısı için “palpasyon” gereklidir.

Laboratuar Bulguları:
Boğaz kültürü (A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu), tam kan, biyokimya, ASO, sedimentasyon hızı, kan kültürleri, GİS şikayeti olan hastalarda gayta incelemesi, akciğer grafisi, PPD testi, paterji testi, subkutan yağ dokuyu da içeren doku biyopsisi.

Histopatoloji: septal pannikülit.

Ayırıcı tanı: sellülit, erizipel, nodüler vaskülit, eritema induratum, tromboflebit.

Eritema Nodozum Tedavisi:
Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması, yatak istirahati + elevasyon, ıslak pansuman, NSAI, sistemik/intra lezyonel kortikosteroid (şiddetli olgularda ve primer neden gözönüne alınarak), potasyum iyodur (nüksler engellenemiyorsa), kolşisin, dapson verilebilir.

http://www.medikalakademi.com.tr/eritema-nodozum-nedenleri-tedavisi/
ADMiN, 04 Eki 2015
ADMiN, 04 Eki 2015
ADMiN, 04 Eki 2015
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.