Arteryel Tromboz nedir?
Arteryel Tromboz nedir?
Arteryel tromboz
Arteryel Tromboz: Arter kaynaklı tromboz
(Arteriyel Tromboz, Arter Trombozu)
ve
venöz tromboz
Venöz Tromboz: Ven kaynaklı tromboz
(Venöz Trombozis, Ven Trombozisi, Ven Trombozu)
etiyolojisi farklıdır.
Arteryel tromboz
Arteryel Tromboz: Arter kaynaklı tromboz
(Arteriyel Tromboz, Arter Trombozu)
un etiyolojisinde endotel disfonksiyonu ve trombositler ön plandadır.
Arteryel tromboz
Arteryel Tromboz: Arter kaynaklı tromboz
(Arteriyel Tromboz, Arter Trombozu)
un en sık nedenidir
ateroskleroz
ateroskleroz: damar sertliği
dur.
Ateroskleroz
ateroskleroz: damar sertliği
a bağlı
arteryel tromboz
Arteryel Tromboz: Arter kaynaklı tromboz
(Arteriyel Tromboz, Arter Trombozu)
sonucu gelişen
akut koroner sendrom
Akut Koroner Sendrom: Anstabil anjina pektoris, ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü ve ST elevasyonlu miyokard infarktüsünü kapsayan klinik tablo
(AKS, Akut Koroner Sendromlar)
ve serebrovasküler hastalıklar insanlarda halen en fazla görülen ölüm nedenlerini oluşturmaktadırlar.

Herediter trombofilik hastalıklar, vaskülitler, antifosfolipid antikor sendromu ve paroksismal noktürnal hemoglobinüri gibi hastalıklara bağlı olarak da arteriyel tromboz görülebilir.

Hematoloji kliniklerinde arteriyel tromboz, çoğunlukla heparine bağlı trombositopeni, trombotik trombositopenik purpura ve myeloproliferatif hastalıklara bağlı olarak görülür. Tedavi altta yatan hastalığa göre düzenlenir.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.