Adrenerjik Sinir Sistemi Antagonistleri nedir?
Adrenerjik Sinir Sistemi Antagonistleri nedir?
Adrenerjik sinir sistemi antagonistleri
Adrenerjik Sinir Sistemi Antagonistleri: Sempatik sinir sistemini etkileyerek, sempatolitik etki yaratan antihipertansif ilaçlar
(Adrenerjik Sistem Antagonistleri)
:
1.
Merkezi etkili sempatolitikler
Merkezi Etkili Sempatolitikler: Santral a2 adrenerjik ya da imidazolin (I2) reseptör agonisti olan, adrenerjik sinir sistemi antagonistleri grubundan ilaç

2.
Periferik etkili sempatolitikler
Periferik Etkili Sempatolitikler: Santral sinir sistemi dışında etkili, Adrenerjik nöron blokerleri ve Ganglion blokerleri olmak üzere iki çeşidi olan, adrenerjik sinir sistemi antagonistleri grubundan olan ilaçlar

----
Adrenerjik nöron blokerleri
Adrenerjik nöron blokörü: Guanedrel, guanethidin, rauwolfia alkaloidleri (rauwolfia serpentina, reserpina), debrisoquine ve betanidine gibi, periferik sinir uçlarında katekolamin depolarını boşaltarak veya katekolaminlerin buralardan salınmasını inhibe ederek etki gösteren, sinir ucuna etki eden, Adrenerjik Sinir Sistemi Antagonistleri grubundan antihipertansif ilaç
(Adrenerjik Nöron Blokeri, Adrenerjik Nöron Blokerleri, Adrenerjik Nöron Blokörleri, Postganglioner Nöron İnhibitörleri, Postganglionik Nöron İnhibitörleri)

----
Ganglion blokerleri
Ganglion blokerleri: Heksametonyum, Mekamilamin, Pentolinyum ve Trimetafan'dan oluşan, sempatik ve parasempatik ganglionlarda nikotinik reseptörleri kompetetif bir mekanizma ile bloke ederek ganglioplejik etki meydana getiren, adrenerjik sinir sistemi antagonistlerinin periferik etkili sempatolitikler grubundan antihipertansif ilaç
(Ganglion Bloke Ediciler, Ganglion Blokörleri)

3.
Adrenerjik reseptör blokerleri
Adrenerjik reseptör blokörü: Alfa blokerler, Beta blokerler, Mikst reseptör blokerleri olmak üzere 3 türü olan, efektör hücre membranı üzerindeki adrenerjik reseptörleri bloke eden sempatolitik ve antihipertansif ilaç
(Adrenerjik Reseptör Blokeri, Adrenerjik Reseptör Blokerleri, Adrenerjik Reseptör Blokörleri)

----
Alfa blokerler
Alfa Blokerler: Damar düz kas hücre membranında yer alan post sinaptik alfa adrenerjik reseptörleri bloke eden, adrenerjik sinir sistemi antagonistleri grubundan antihipertansif ilaçlar
(Alfa Adrenerjik Bloker, Alfa Adrenerjik Blokerler, Alfa Adrenerjik Blokör, Alfa Adrenerjik Blokörler, Alfa Adrenerjik Reseptör Antagonisti, Alfa Adrenerjik Reseptör Antagonistleri, Alfa Bloker, Alfa Blokör, Alfa Blokörler)

----
Beta blokerler
Beta Blokerler: Periferik beta-adrenerjik reseptörleri, katekolaminler ile kompetitif bir mekanizma ile kapatarak, bloke eden ve böylece arteryel damar direncini düşürmek suretiyle etki eden, Adrenerjik sinir sistemi antagonistleri arasında yer alan antihipertansif ilaç grubu
(Beta Adrenerjik Reseptör Antagonistleri, Beta-adrenerjik Reseptör Antagonistleri, Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri, Beta-adrenerjik Reseptör Blokerleri, Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri, Beta-adrenerjik Reseptör Blokörleri, Beta Bloker, Beta Blokör, Beta Blokörler)

----
Alfa ve Beta reseptör blokerleri
Mikst Reseptör Blokerleri: Kompetitif olarak hem selektif alfa1, hem de nonselektif beta1 ve beta2 reseptör blokajı yaparak, vazodilatör etki gösteren beta blokerler grubu
(Alfa Ve Beta Adrenerjik Reseptör Antagonistleri, Alfa ve Beta reseptör blokerleri, Mikst Reseptör Bloker)
(
Mikst reseptör blokerleri
Mikst Reseptör Blokerleri: Kompetitif olarak hem selektif alfa1, hem de nonselektif beta1 ve beta2 reseptör blokajı yaparak, vazodilatör etki gösteren beta blokerler grubu
(Alfa Ve Beta Adrenerjik Reseptör Antagonistleri, Alfa ve Beta reseptör blokerleri, Mikst Reseptör Bloker)
)
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.