Adrenerjik nöron blokörü nedir?
Adrenerjik nöron blokörü nedir?
ADMiN
Yarılanma zamanları 2-3 günden 1-2 haftaya kadar değişen sürelerde uzun olan bu ilaçların, guanedrel dışında etkileri geç ve yavaş başlar.

Bu sınıf
antihipertansifler
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
tüm diğer
antihipertansifler
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
e yanıt alınamayan şiddetli refrakter
hipertansiyon
Hipertansiyon: Yüksek tansiyon; sistolik kan basıncının 140 mmHg'dan, diastolik kan basıncının 90 mmHg'dan yüksek olması durumu.
(Hypertension, Tansiyon Hastalığı, Yüksek Tansiyon)
dışında verilmemelidir.

Sık olarak gelişen, ciddi
ortostatik
ortostatik: ayaktayken oluşan
hipotansiyon
hipotansiyon: düşük kan basıncı
nedeni ile hastaların çoğu tarafından iyi tolere edilmezler. İlaç etkileşimleri çoktur.

Periferik damar direncini düşürürken kalp atım sayısını ve debisini azaltırlar. Bunun yanı sıra plazma volümü ve plazma renin aktivitesini arttırırlar. Böbrek kan akımı düşer. Tuz ve su retansiyonuna neden oldukları gibi aritmi ve
konvülsiyon
konvülsiyon: havale
eşiğinde düşme,
depresyon
depresyon: çökkünlük, çöküntü
ve parkinson tablosunda ağırlaşmaya neden olurlar.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.