Maalesef, günün sorusunu yanlış cevapladınız.
Erken gebelikte yanlışlıkla OK kullanımında aşağıdakilerden hangisi görülür ?
A) Terme varan gebeliklerde kromozom anomalisi riskinde artış
B) Konjenital kalp defektlerinde artış
C) Spontan abort riskinde artış
D) VACTERL sendromu insidansında artış
E) Yukarıdakilerden hiçbiri
Doğru cevap: "D) VACTERL sendromu insidansında artış" seçeneği idi.

Konsepsiyon döneminde yanlışlıkla oral kontraseptif kullanılması birçok hastayı rahatsız eden bir durumdur. Konsepsiyon sırasında oral kontraseptifleri yeni bırakmış veya halen kullanmkta olan kadınlarda kromozom anomalileri ve spontan abortus riski tartışmalıdır. Ancak terme giden gebeliklerde kromozom anomalilerinin fazla görüldüğü yolunda bir veriye bugüne kadar rastlanmamıştır. Gebelikte egzojen estrojen/progestin kullanımının konjenital parmak reduksiyonu ve konjenital kalp defektlerine neden olduğu yolunda deliller mevcuttur. Multiple organ tutulumuyla (vertebra, anüs, kalp, trakea, ösofagus ve parmak) birlikte giden bir sendrom olan VACTERL sendromunun gebeliğin erken döneminde seks steroidlerine maruz kalmayla ilgili nadir bir sendrom olduğu bildirilmiştir.
Kadın Doğum
84 puan
0 ÖTL
Masaüstü siteyi görüntüle