Önce TUS - Günün Sorusu ve Cevabı (19 Ekim 2018)
Maalesef, yanlış cevapladınız.
L3-4 Disk hernisi için yanlış olan hangisidir?
A) Refleks kaybı gözlenmez, laseque (+) dir
B) Medial malleol da his kaybı olur.
C) Kuadriseps güç kaybeder, dizin ekstansionu zayıflar.
D) Ağrı uyluk ön yüzüne dağılır.
E) Basıya uğrayan kök L4 dür.
Cevap: A

Disk hernilerinde ağrı, radiküler karekterdedir, bacağa yayılım gösterir. L3-4 Disk hernisinde uyluk ön yüzüne, L4-5 ve L5-S1 Disk hernilerinde diz altına posteriordan yada ayak bileğine yayılır. Etkilenen sinirle ilgili dermatomal hipoestezi görülür. (etkilenen sinir genellikle alttaki sinirdir. Örneğin L4-5 arasından L4 siniri çıkar ama disk hernisinde L5 siniri etkilenir.). Yine etkilenen sinirle ilgili güç kayıpları görülür. L3-4 disk hernisinde kuadriseps güç kaybeder, dizin ekstansionu zayıflarken, L4-5 disk hernisinde ektensör hallisus longus ve tibialis anterior güç kaybeder, düşük ayak gelişir. L5-S1 Disk hernisinde ise gastrokinemius gücü kaybolur, ayağın plantar fleksiyonunda güç kaybı gelişir. L3-4 Disk hernisinde patella refleksi, L5-S1 disk hernisinde aşil refleksi kaybolur.Disk hernilerinde laseque testi L4 ü biraz, esas olarak L5 ve S1 köklerini gerer. Daha üst (L3 ve üstündE) sinirleri germez yani test (-) dir, bu seviyelerde ters laseque (+) dir.( Handbook of neurosurgery ?M.S. Greenberg ?Third edition ? page: 469)

89 puan