Önce TUS - Günün Sorusu ve Cevabı (16 Nisan 2018)
Tebrikler, doğru cevapladınız.
Analjezik dozlarında kullanıldıklarında aşağıdakilerden hangisi morfin ve metadon arasındaki benzerliklerden biri değildir?
A) Miyozis
B) Solunum depresyonu derecesi
C) Analjezik gücü (potensi)
D) Antitusif etki
E) Analjezik etkinin süresi
Cevap: E

Metadon ve morfin bir çok yönden birbirine benzese de metadon oral yoldan alındığında oldukça iyi absorbe olur. Yarılanma ömrü de 24 saat olduğundan etkisi uzun sürer. Bu nedenle opioid bağımlılarının idame tedavisinde kullanılır.

89 puan
Tusdata-7