Önce TUS - Günün Sorusu ve Cevabı (13 Mart 2018)
Tebrikler, doğru cevapladınız.
Aşağıdakilerden hangisinde endotel hücrelerinde ve trombositlerde üretilen başlıca araşidonik asit metabolitleri doğru verilmiştir?
(Endotel hücresi - Trombosit)
A) PGD2 - Tromboksan A2
B) PGE2 - PGF2a
C) PGF2a - PGD2
D) Prostosiklin - Tromboksan A2
E) Tromboksan A2 - Prostosiklin
Cevap: D

HücreBaşlıca bulunan enzimBaşlıca üretilen eikosanoidler
Endotel hücresiProstosiklin sentetazProstosiklin (PGI2) ve PGFla
Trombositler Tromboksan sentetaz Tromboksan A2
Lökositler5-LipooksijenazLökotrienler


76 puan
Tusem-2015-E-1