2010 SONBAHAR DÖNEMİ TUS SINAVI SORULARI VE SONUÇLARI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2010-TUS Sonbahar Dönemi Soru Kitapçıkları ve Yanıtları
http://www.osym.gov.tr/belge/1-12233/2010-tus-ilkbahar-donemi-soru-kitapciklari-ve-yanitlari.html

2010-TUS Sonbahar Dönemi Bilim Sınavı Sonuçları
http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=1064
 13 Aralık 2010, 19:10 
ADMiN
2010 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI
- Almanca Testi ve Cevap Anahtarı
- Fransızca Testi ve Cevap Anahtarı
- İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı
- Tıp Fakültesi Mezunları İçin Bilim Sınavı Testi ve Cevap Anahtarı
- Tıp Fakültesi Dışındaki Fakültelerden Mezun Olanlar İçin Bilim Sınavı Testi ve Cevap Anahtarı

Hepsi bir arada: http://www.turbobit.net/1ki65d6jsusz/tus2010e - bilim ve dil sınav sorulari.rar.html
 14 Aralık 2010, 12:38 
ADMiN
BASIN DUYURUSU
(21 Aralık 2010)
2010-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi: Sonuçların Değerlendirilmesi

ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm sınavlarda son derece titiz biçimde sorularını hazırlamakta, sınav sonrasında da yine aynı titizlik ve hassasiyette soruları analiz etmektedir. Cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra yapılan ve ‘madde analizi’ olarak ifade edilen ilk işlemde, tüm adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımı incelenmektir. Bu sayede adayların, özellikle de başarılı adayların cevap olarak farklı seçenekleri tercih ettiği sorular özel olarak yeniden ele alınmakta, soru hazırlayan ve bilimsel açıdan soruları denetleyen akademisyenlere iletilerek soruların yeniden değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

12 Aralık 2010 tarihinde yapılan TUS Bilim Sınavında da bu süreç işletilmiş ve optik okuma sonucu yapılan madde analizi ve bilimsel denetçi akademisyenlerin yeniden değerlendirmesi sonucunda 4 sorunun adayların doğru cevap verebileceği biçimde düzenlenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu sorular ÖSYM Yürütme Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. Adayların mağdur olmamaları için de bu soruları tüm adayların doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılacaktır.

Sınavda sorulan diğer 296 soruda, iptali gerektirecek maddi ya da bilimsel bir hata olmadığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, 12 Aralık 2010 tarihlerinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının;

a) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 9. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 14. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen soru kökünde hata olduğu,

Alıntı:
9. Bacağın medial tarafında, Vena saphena parva ile beraber seyreden sinir aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. femoralis
B) N. obturatorius
C) N. suralis
D) N. peroneus superficialis
E) N. saphenus


b) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 52. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 32. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı,

Alıntı:
52. Aşağıdakilerden hangisi enterovirusların neden olduğu sekonder viremide hedef organlardan biri değildir?
A) Karaciğer
B) Deri
C) Beyin
D) Kalp
E) Pankreas


c) Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 68. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 83. sorunun doğru cevabının D olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı,

Alıntı:
68. Aşağıdakilerden hangisi tiroid kanserlerinin gelişmesinde rol oynayan onkogenlerden biri değildir?
A) RET
B) BRAF
C) Ras
D) c-MYC
E) MET


d) Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 71. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 86. sorunun doğru cevabının B olarak bildirilmesine rağmen doğru cevap olarak verilen seçenekte ifade eksikliği bulunduğu

Alıntı:
71. Sarılık yakınması ile gelen 65 yaşındaki bir erkek hastaya yapılan ERCP tetkikinde tip I safra yolu kanseri tanısı konmuştur.
Bu hastadaki kanserli bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekstrahepatik safra yollarında yaygın
B) Sağ ve sol hepatik kanalların birleşim yerinde
C) Sistik kanal ile pankreas arasında
D) İntrapankreatik koledok ve ampullada
E) İntrahepatik safra yolları içinde


anlaşılmıştır.

Bu nedenle, (a), (b), (c) ve (d)’deki soruların söz konusu teste cevap veren adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılacaktır.

2010-TUS Sonbahar Dönemi adaylarına duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
 21 Aralık 2010, 22:51 
ADMiN
2010 Aralık TUS Birincisi Dr. M. Özgür ÇUBUK olarak açıklandı.
 24 Aralık 2010, 18:49 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: