COVİD VE H1N1'DEN HAYATINI KAYBEDEN HASTALARIN AKCİĞERLERİ KARŞILAŞTIRILDI: İŞTE BÜYÜK FARKLAR!
ADMiN

Covid-19 hastalarında mevsimsel grip hastalarından farklı olark aakciğer otopsilerinde yeni damarlanma ve küçük mikrotrombüs oranı çok daha fazla bulunduProgresif solunum yetmezliği Covid-19 pandemisinde koronavirüs hastalığında birincil ölüm nedeni. Hastalığın patofizyolojisine ilgi duyulmasına rağmen, Covid-19'dan ölen hastaların periferal akciğerindeki ilişkili morfolojik ve moleküler değişiklikler hakkında nispeten az şey biliniyor.

The New England Journal Of Medicine'de yayımlanan bir araştırmada otopsi sırasında Covid-19'dan ölen hastalardan alınan 7 akciğer incelenirken bunlar influenza A (H1N1) enfeksiyonuna ikincil ARDS'den ölen hastalardan otopsi sırasında elde edilen 7 akciğerle karşılaştırıldı.

Covid-19 veya influenza ile ilişkili solunum yetmezliğinden ölen hastalarda periferik akciğerdeki histolojik patern temel olarak perivasküler T hücresi infiltrasyonu ile yaygın alveoler hasar olarak bulundu. Ancak Covid-19 hastalarından alınan akciğerlerde H1N1'den farklı olarak, hücre içi virüs ve bozulmuş hücre zarlarının varlığı ile ilişkili ciddi endotel hasarından oluşan ayırt edici vasküler özellikler gösterildi.

Covid-19 hastalarında akciğer damarlarının histolojik analizinde ise, mikroanjiyopatili yaygın tromboz gösterdi. Alveoler kılcal mikrotrombüsler, Covid-19 hastalarında influenza hastalarındakinden 9 kat daha fazla bulundu. Covid-19'lu hastalardan alınan akciğerlerde, ağırlıklı olarak anjiyogenez mekanizması yoluyla yeni damar büyümesi miktarı daha fazla olarak bulundu.

 22 Mayıs 2020, 19:04 
Sayfalar:  
1