SAĞLIKTA İDARİ İZİNLİ SAYILAN VE SAYILMAYAN BİRİMLER AÇIKLANDI
ADMiN

24 Nisan Cuma günü tüm resmi kurum ve kuruluşlarının idari izinli sayılırken bazı kurumlar istisna dışında bırakıldı.

Buna göre;
Hastane acil servisleri, pandemi acilleri, genel aciller, çocuk aciller, ameliyathane ve doğumhaneler, yoğun bakımlar, hastane yataklı servileri, filyasyon ekipleri, 112 aciller, komuta kontrol merkezleri , evde sağlık, anjio, laboratuvar, röntgen ve tomografi birimleri, terminal, yurt ve yol kontrollerinde görevli sağlık ekipleri çalışmaya devam edecek.

Sağlıkta idari izinli sayılacak birimler ise;
– Bakanlık Merkez Bina ( kısmen), Aile Sağlığı Merkezleri, Hastane poliklinikleri, İl Sağlık Müdürlükleri (kısmen), Toplum Sağlığı Merkezleri ( kısmen), Halk Sağlığı Laboratuvarlar ( kısmen), Verem Savaş Dispanserleri, Sağlık Evleri gibi birimler idari izinli sayılacak.
 22 Nisan 2020, 15:20 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: