2010 NİSAN TUS SINAVI
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Çalışma bölümünde " tus-10-n " arayarak 2010 Nisan TUS sorularına ve açıklamalı çözümlerine ulaşabilirsiniz.

 26 Nisan 2010, 06:49 
ADMiN
2010–TUS İlkbahar Dönemi: Düzeltme

(04.05.2010)

17-18 Nisan 2010 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının,

a) Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 78. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 93. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının E olduğu,

b) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 31. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 51. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının A olduğu,

c) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 54. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 34. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı,

anlaşılmıştır.

Bu nedenle, (a) daki sorunun doğru cevabının E olarak, (b) deki sorunun doğru cevabının A olarak düzeltilerek, (c) deki sorunun ise tüm adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFD4AF1EF75F7A79687AF5B163B0D4C52E


KTBT 78.
Aşağıdakilerden hangisi pankreas psödokistlerinin, pankreasın seröz kistik neoplazmlarından ayrımında yararlı değildir?
A- Hastanın öyküsü
B- Kist içeriğinin amilaz düzeyi
C- Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
D- Bilgisayarlı tomografi
E- Kist içeriğinin CA 19-9 düzeyi

TTBT 31.
Fibronektin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A- Bir glikozaminoglikandır
B- Ekstraselüler matrikste bulunur
C- Fibroblastlar tarafından salgılanır
D- Kollajene bağlanır
E- Plazma proteinlerindendir

TTBT 54.
Aşağıdakilerden hangisi patolojik prionların özelliklerinden biri değildir?
A- Çekirdek asidi içermemeleri
B- Protein yapısında olmaları
C- İnterferon oluşturmamaları
D- Esas olarak merkezi sinir sistemine yerleşmeleri
E- Dezenfektanlara dirençli olmaları
 05 Mayıs 2010, 06:07 
ADMiN
Türkiye Birincisi hangi dersaneden?

TUSTIME?
http://tustime.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=174

TUSEM?
 05 Mayıs 2010, 06:32 
sutus
Hocam tus birincisi tustime dan miş , hatta onunla roportaj yapmışlar.
 06 Mayıs 2010, 08:14 
wertex
Tustime röportajda dersaneye gittiğini söylemiyor. Yayınlarımızdan çalıştı, tamamen adayın kendi başarısıdır diyor.
Tus birincisi de dersaneye gittiğine dair bir beyanda bulunmuyor.

Başarılarının devamı dilerim
 07 Mayıs 2010, 06:33 
wertex
Tusem sitesinde ise birinci ile değil ikinci ile röportaj var.
 07 Mayıs 2010, 06:37 
ADMiN
2010-TUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme:
Sonuç Açıklama, En Küçük ve En Büyük Puanlar, Sayısal Bilgiler.
 27 Mayıs 2010, 20:33 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: