89.DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI'NIN SONUÇLARI TEBLİĞ EDİLDİ
Editor

89.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatları yapıldıSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 89.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatlarıın yapıldığını duyurdu.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Bakanlığımız personeli olup ataması yapılanlar 28 kasım 2019 tarihinden itibaren 657 sayılı dmk’nın 62. maddesinde belirtilen süreler (*) içerisinde ayrılışlarını yaparak, yeni görev yerlerine başlayacaklardır.

(*) madde 62-(değişik: 23.12.1972- khk 2/1 md.) ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. savaş ve olağanüstü hallerde bu süre bakanlar kurulu kararı ile kısaltılabilir.

Tebligat Metni ve İsim Listesi

 01 Aralık 2019, 20:01 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: