AYM'DEN ÖNEMLİ KARAR... 657'LİYE ÖDENİRKEN, 2547'E TABİ AKADEMİK DOKTORA NÖBET ÜCRET ÖDENMEMESİ ANAYASA'YA AYKIRI
Editor

Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Kanuna tabi Uzman Doktorlara acil, yoğun bakım ve icap nöbeti ödenmemesine yönelik işlemi Anayasa bağlamında mülkiyet hakkına bir müdahale olarak gördü.Dava konusu olayda, davacı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak Uzman Doktor olarak görev yapmakta iken, Uzman kadrolarının 7100 sayılı Kanunla kaldırılması ile birlikte halen Öğretim Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Davacı, göğüs cerrahisi uzmanı olarak tuttuğu acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine ilişkin nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle Ege Üniversitesi Rektörlüğüne başvuruda bulunmuştur. İdare, başvuruya süresinde cevap vermemiştir.

Bu konu hakkında idare mahkemesi nezdinde açılan davayı Uzman doktor kazanmıştır. İdarenin konuyu istinafa taşıması sonrasında ise, 2547 sayılı Kanuna tabi personelin 657 sayılı Kanunda yer alan nöbet ücreti ödenecek personel arasında yer almadığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görmeyerek davanın reddine karar vermiştir.

Davacının bireysel başvuru sonrasında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda özetle;

1- 2547 sayılı Kanuna tabi olarak Öğretim Görevlisi olarak görev yapan davacının haftalık çalışma saatleri dışında uzman doktor olarak acil, yoğun bakım ve icap nöbetleri tuttuğu, ancak davacı ile aynı şekilde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ve sözleşmeli personel ile 2547 sayılı Kanuna tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine nöbet ücreti ödenirken, 2547 sayılı Kanuna tabi uzman doktor olarak görev yapan davacıya nöbet ücretinin ödenmediği,

2- Kamu personeli hakkında yerine getirilen hizmetin şartları ile mali hakların belirlenmesine ilişkin farklı düzenlemelerin yapılmasının söz konusu olabileceği; ancak dava konusu olayda aynı nitelikte kamu hizmeti veren ve uzman doktorların da dahil olduğu 657 sayılı Kanuna tabi personel ile 2547 sayılı Kanuna tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenirken, üniversite hastanelerinde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesinin nesnel ve makul bir gerekçeye dayanmadığı,

3- Kamu otoritesinin ortaya çıkardığı farklılığının davacının mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol açtığı görülerek;

Anayasa'nın 10 uncu maddesinde güvence altına ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 02 Ağustos 2019, 10:13 
Sayfalar:  
1