87. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA SONUÇLARI TEBLİĞ EDİLDİ
Editor
87.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'nın sonuçları tebliğ edildi.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede kura sonucu yerleştirilenlerden; kadroları Sağlık Bakanlığında bulunanlar ile üniversitelerden mezun olanlardan güvenlik soruşturması / arşiv araştırması tamamlananların atamaları yapılmış olup isimleri ilan edildi.

İsim listesi için tıklayınız

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

1) 87. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeret ve Genel Kurası 5 temmuz 2019 tarihinde noter tarafından gerçekleştirilmiştir.
2) Kura sonucu yerleştirilenlerden; kadroları bakanlığımızda bulunanlar ile üniversitelerden mezun olanlardan güvenlik soruşturması / arşiv araştırması tamamlananların atamaları yapılmış olup isimleri ekli listede ilan edilmiştir.
3) Güvenlik soruşturması / arşiv araştırması tamamlanmayanların atamaları ise güvenlik soruşturması / arşiv araştırması tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
4) Bu ilan 19 temmuz 2019 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.
5) Ataması yapılanlar kendisine posta yolu ile herhangi bir evrak gelmesini beklemeyeceklerdir.
6) Bakanlığımız personeli olup ataması yapılanlar; 19 temmuz 2019 tarihinden itibaren 657 sayılı dmk’nın 62. maddesinde belirtilen süreler (*) içerisinde ayrılışlarını yaparak, yeni görev yerlerine başlayacaklardır. (*) madde 62-(değişik: 23.12.1972- khk 2/1 md.) ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. savaş ve olağanüstü hallerde bu süre bakanlar kurulu kararı ile kısaltılabilir.

 19 Temmuz 2019, 18:38 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: