SAĞLIK PERSONELİ, BU SAĞLIK KURULU RAPORLARIYLA, NÖBETTEN MUAF TUTULAMAYACAK
ADMiN

Sağlık Bakanlığı tüm illere gönderdiği resmi yazıda, sağlık mazeretine binaen alınan bazı sağlık kurulu raporlarının, nöbetten muaf tutulmaya yeterli olmadığını belirtti.Sağlık Bakanlığı daha önce illere gönderdiği resmi yazıda, nöbetten muaf tutulmak için alınan sağlık raporlarının hakem hastanelerde yenilenmesini ve yeni raporların bir örneğinin incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmesini istemişti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı incelemede, nöbetten muaf tutulmasına dair gönderilen sağlık kurulu raporlarının sadece %19'unun nöbetten muaf tutulmaya imkan sağladığını, raporlarının %43'nün nöbet tutabileceğini, raporların %38'i için ise daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesinin gerektiğini belirtti.

Bakanlık, sağlık kurulu rapolarında hangi tıbbi gerekçeyle nöbet tutulamayacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiğina dikkat çekti.

Bundan sonraki durum bildirir raporlarında ise;

- işitme, görme vb organ yetsinin kaybedenlerden kayıp oranının belirtilmesi,

- psikaytri, kanser vb. tanılarda teşhis, evre, kategori aşamasının açık olarak yazılması,

istenilmiştir.


 02 Mayıs 2019, 15:46 
Sayfalar:  
1