TIPTA UZMANLIK KURULUNDAN YAN DAL KARARI: ANA DAL YETKİLERİNE DEVAM EDER
Editor

Tıpta Uzmanlık Kurulu Ana Dal ve Yan Dal Uzmanlıklarının Yetki ve Sorumluluk İlişkisi Hakkındaki kararda değişikliği duyurdu. Kararda yan dal uzmanlarının bağlı olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorumluluklara devam edeceği bildirildiYan dal uzmanı hekimin ana dal kadrosunda çalışmasına cevap vermeyen Sağlık Bakanlığına açılan dava geçtiğimiz ay sonuçlanmıştı. Özel sağlık kuruluşunun ana dal kadrosunda çalışmak isteyen yan dal uzmanı hekimin çalışma başvurusuna cevap vermeyen Sağlık Bakanlığı aleyhinde açılan davada; mahkeme, Bakanlığın çalışma izni vermeme işlemini hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

Yan uzmanlarını ilgilendiren bir karar da Tıpta Uzmanlık Kurulundan geldi. Tıpta Uzmanlık Kurulunun 19.01.2019 1175 sayılı kararına göre; yan dal uzmanlarının ana dal uzmanlığı ile ilgili yetkilere sahip olmaya devam edeceği ve yan dal alanında aldığı eğitimden kaynaklanarak yetkinlik kazanacağı belirtildi.

Tıpta Uzmanlık Kurulunun ilgili karar için değişikliği:

“ Yan dal uzmanı, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorumluluklara anadal uzmanlık eğitimi ile ilgili görev ve yetkileri de kapsayacak şekilde sahip olmaya devam eder; ek olarak uzmanlaştığı yan dal alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve sorumluluklar ile bazı iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanır.”

 21 Mart 2019, 13:18 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: