AİLE HEKİMLİĞİ İÇİN MÜNHAL KADRO BAŞVURULARININ ŞARTLARI AÇIKLANDI
Editor

Aile Hekimliği açık bulunan yerlere yerleştirme işlemleri için ilan metni yayımlandı. Başvuru şartlarının da belirtildiği açıklamada başvurular için son tarihin 15 Mart saat 18:00 olduğu belirtildiSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda münhal kadrolara başvuru şartlarını şöyle paylaştı:

BAŞVURU ŞARTLARI
1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile
hekimleri ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13/12/2017
tarih ve 2017/21 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu
genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir.
Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev yaptığı ildeki münhal birimleri tercih
edemeyecektir.
2- Görev yaptığı son pozisyonda fiilen 1 (bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile
hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı
taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 3359 sayılı Kanun kapsamında DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü) ve 4924 sayılı
Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son
başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)
4- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına
istinaden, iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği
farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi
feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.
5- Özelden (kamu dışı) yerleşerek aile hekimliği pozisyonlarında çalışan personel, tercih
ettiği ilde özel için aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.

Başvurular için 15 Mart'ın son tarih olduğu belirtilen açıklamada başvuruların şu şekilde yapılacağı bildirildi:

BAŞVURULARIN YAPILMASI
1- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal
yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin
bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih
yapabileceklerdir.
2- İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile
hekimliği uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.
3- Hizmet puanı itirazları PBS üzerinden alınacaktır. Alınan itirazlar değerlendirilerek
PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet
puanlarına göre yapılacaktır.
4- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret
gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek
elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

İlan metni için tıklayınız

Münhal kadrol için tıklayınız

 06 Mart 2019, 17:56 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: