HEKİM VE UZMAN HEKİMLERİN İLAVE PRİM ÖDEMESİ OCAK AYINDA SONA ERİYOR...BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Editor
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında çalışan hekim ve uzman hekimlerin emekli aylığını artırmak için 2010 yılında başlatılan ilave prim ödemesi ocak ayında sona erecek. Döner sermayeden aldıkları para karşılığında 2010 yılından beri ilave prim ödeyen hekimlerin iki seçenekleri bulunuyor. Yatırdıkları her 360 günlük prim karşılığı, ilave prime esas kazancın yüzde 2'si oranında daha yüksek emekli aylığı alabilecekleri gibi, toptan ödeme tercihinde de bulunabileceklerKamuda çalışan doktorların düşük emekli aylığı sorununu çözmek amacıyla 2010 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda düzenleme yapıldı. Kanuna eklenen Ek Madde 3 uyarınca, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme tesislerinde döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, ilave prim ödeyerek emekli aylığını yükseltmeleri öngörüldü. Bu amaçla, söz konusu hekimlerin döner sermayeden aldıkları paydan 2010 yılından beri yüzde 20 oranında ilave prim kesintisi yapılıyor.

Bu yıl temmuz ayında çıkartılan yeni kanunla ocak ayından itibaren uygulanmak üzere, tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına bin 533 lira, uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına da 2 bin 5 lira artış yapılacak. Aynı kanun uyarınca, 2010 yılında Ek Madde 3 kapsamında başlatılan ilave prim kesintilerine de ocak ayından itibaren son verilecek.

DÖNER SERMAYEDEN ELE GEÇEN PARA ARTACAK

Bu düzenleme dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme tesislerinde görev yapan hekimlerin döner sermaye gelirlerinden aldıkları ek ödemeden yapılan kesinti uygulaması ocak ayında sona erecek. Böylece, döner sermayeden ele geçen para artacak. Örneğin daha önce bin lira olan döner sermayeden alınan para bin 200 liraya çıkacak.

İLAVE PRİMLER İÇİN İKİ SEÇENEK

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ( SGK) emeklilik işlemlerine ilişkin 2018/38 sayılı Genelgesi'nde, ilave primler karşılığı bağlanacak ilave aylık ve ilave toptan ödeme konusunda ayrıntılı bilgiye yer verildi.

Buna göre, ilave prim ödemiş hekimler için önlerinde iki seçenek bulunuyor. İlave aylık tercihinde bulunanlara, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için, prime esas kazançlarının yüzde 2'si oranında emekli aylığı bağlanacak. Örneğin, güncellenmiş değerler üzerinden 8 yıl boyunca ayda bin lira döner sermaye geliri üzerinden prim ödemiş kişilere, her yıl için yüzde 2 oranında olmak üzere, toplam yüzde 16 oranında ilave aylık bağlanacak. Bu da, bin lira düzeyindeki prime esas kazanç üzerinden 160 lira ilave aylık bağlanması anlamına geliyor. Memurların normal emekli aylıkları, kamu çalışanlarına toplu sözleşme çerçevesinde yapılan maaş artışına paralel artırılıyor. İlave aylıklar ise sadece altı ayda bir enflasyon oranında artırılacak.

İlave aylık yerine toptan ödeme tercihinde bulunmak da mümkün olacak. Bu durumda, ilave primler, SGK'ya ödenen tarihten itibaren toptan ödeme talebinde bulunulan tarihe kadar güncellenerek hesaplanacak ve güncellenen tutar üzerinden ödeme yapılacak. Güncelleme işlemi, primin yatırıldığı yıldan itibaren izleyen yıllardaki tüketici fiyat artış oranının tamamı ile milli gelir artış oranının yüzde 30'unun toplamı suretiyle gerçekleştiriliyor.

HAK SAHİPLERİ DE YARARLANACAK

Toptan ödeme tercihinde bulunmayan sigortalının ölmesi durumunda, ilave aylıktan eşi, çocukları veya diğer hak sahipleri de yararlanacak. Yetim aylığı hakkı bulunan bekar kızları evlendiğinde, ilave aylıktan payına düşen paranın 24 katı tutarında ilave çeyiz yardımı alabilecek.

 18 Aralık 2018, 08:42 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: