İZMİR TABİP ODASINDAN MOBBİNG TOPLANTISI: MOBİNGE KARŞI MÜCADELE EDİLMELİ
Editor

İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu tarafından düzenlenen Hukuki Boyutuyla Sağlık Alanında Mobbing toplantısı yapıldı.İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, açılış konuşmasında, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonunun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bu toplantının bu çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu, mobbing konusundaki bu toplantının önemli bir bilgi eksikliğini gidereceğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Toplantının moderatörlüğünü, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak gerçekleştirdi. Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Alp Lİmoncuoğlu ve Dr. Öğretim görevlisi Mine Kasapoğlu Turhan birer sunum yaptı.

Dr. Öğretim Görevlisi Mine Kasapoğlu Turhan sunumunun giriş bölümde, mobbing kavramına ilişkin hukuki tanımlara ve mevzuata yer verdikten sonra mobbinge karşı mücadele yolları ve mobbing konusunda yargı organlarının verdiği kararlar hakkında bilgi verdi. Turhan, sunumunda, mobbingle mücadele için dilekçe hakkının kullanılabileceğini, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ve Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılabileceğini, idari yargıda iptal ve tam yargı davası açılabileceğini, savcılığa şikayet başvurusu yapılabileceğini, mobbingin şiddetinin ağır bir noktaya gelmesi ve telafisi olanaksız zararlar doğması ihtimali halinde 6331 sayılı Kanun kapsamında çalışmaktan kaçınma hakkının kullanabileceğini ifade etti. Danıştay ve Yargıtay kararlarından örnekler paylaşan Turhan, mobbing konusunda yargının bakışını vurguladı.

Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu, konuşmasının ilk bölümünde, dünyada mobbing kavramının ortaya çıkışına ilişkin bir tarihçeye yer verdikten sonra ülkemizdeki mevzuatın tarihçesi hakkında bilgi verdi. Mobbingin üsten asta, eşitler arasında, asttan üste olabileceğini vurgulayan Limoncuoğlu, mobbinge uğradığını ifade eden kişinin algısı ile hukuki değerlendirmenin farklı olabileceğini ifade etti. Limoncuoğlu, mobbing nedeniyle bir tazminat talebinde bulunabilmek için 3 temel unsurun birlikte olması gerektiğini, birincisi eylemin sistematik olarak tekrarlayan davranışlar şeklinde olması; ikincisi eylemin kötü muamele olarak insan kişiliğine, psikolojine yönelik bir saldırı, baskı içermesi; üçüncüsü sistematik saldırının kişinin sağlığında bir bozulmaya neden olması gerektiğini söyledi. Konuşmada, insanların psikolojik dirençlerinin farklı olabileceği, bir eylemin her insanda aynı etkiyi bırakmayabileceği, her insanın dünyasında farklı sonuçlar doğurabileceği, bu nedenle mobbing nedeniyle ruhsal olarak etkilendiğini ifade eden kişilerin bu etkiyi ispatlayacak bir hekim raporu almasında fayda olduğu ifade edilmiştir. Mobbingin ispatı konusunda zorluklar yaşanabildiği vurgulanan konuşmada, psikolojik tacize uğradığını iddia eden mağdurun her durumda her şeyi ispat etmek zorunda olmayabileceğini, bazı durumlarda mobbing yapan kişinin mobbing yapmadığını ispat etmek zorunda olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sağlık alanında da mobbingin bir gerçeklik olduğunu, çoğunlukla mobbing uygulayan kişinin de mobbing uygulanan kişinin de mobbing eyleminin farkında olmadan mobbing eyleminin içinde olduğunu, mobbingin farklı gerekçelerle idari ve hukuki makamlara aktarılmadığını, çoğu zaman sineye çekilerek geçiştirildiğini, mobbing eylemine karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Toplantının sonunda, Oda Başkanımız Prof. Dr. Funda Barlık Obuz konuşmacılara teşekkür etti ve hediye olarak kitap takdim etti.

 28 Kasım 2018, 17:46 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: