KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 62 AKADEMİK PERSONEL İÇİN ALIM İLANI YAYIMLADI
Editor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 62 Öğretim Üyesi alınacağını duyurduKÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans mezuniyet belgesi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, yabancı dil sınavı sonuç belgesi, askerlik durum belgesi, akademik çalışmalarının puanlanmış listesi ve yayın listesini (4) takım dosya (veya CD/ DVD) halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans mezuniyet belgesi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, askerlik durum belgesi, doçentlik başarı belgesi, akademik çalışmalarının puanlanmış listesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım (veya CD/ DVD) halinde vereceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlar (Üniversitemizde çalışıyor olan öğretim üyesi adaylarından istenilmemektedir.) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. Ayrıca, herhangi bir kamu kurumunda çalışmayanların Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formunu 2 adet doldurmaları gerekmektedir.

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, istenilen belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 17/10/2018 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Evrak bilgilendirmeleri için tıklayınız 23 Ekim 2018, 15:25 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: