YILLIK SAĞLIK İSTATİKLERİ: HEKİMLERE BAŞVURU ORANI ARTTI
ADMiN
Sağlık Bakanlığı 2017 yılına ait Sağlık İstatislikleri Haber Bültenini yayımladı. Yayımlanan rapor bülteninde anne-bebek ölüm oranları, hastane, yatak, cihaz sayılarındaki değişimler yer aldı. Ayrıca bir önceki yıla oranla 2017de hekim sayısının arttığı belirtilen raporda hekimlere müracaat oranının da arttığı gözlendi. Toplam ilaç satışındaki yerli ilacın payının da arttığı belirten raporun detaylarıSağlık Bakanlığı yayımladığı sağlık istatistikleri raporu şu şekilde:

Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 6,8, beş yaş altı ölüm hızı bin canlı doğumda 8,6 ve anne ölüm oranı ise yüz bin canlı doğumda 14,6 olarak gerçekleşti.2017 yılında AIDS ve Tüberküloz insidansı, 2016 yılına göre düşüş gösterdi

AIDS ve tüberküloz insidansı 2016 yılında sırasıyla yüz bin nüfusta 0,13 ve 15,3 iken 2017 yılında 0,10’a ve 14,6’ya geriledi. 2016 yılında yüz bin nüfusta 0,01 olan kızamık insidansı 0,10 oldu. 2016 yılında yüz bin nüfusta 0,26 olan sıtma insidansı ise 2017 yılında değişmedi.

2017 yılında DaBT3 ve KKK aşılama hızları %96 oldu

DaBT3, KKK, HBV-3 ve KPA 3 aşılama hızları 2017 yılında yüzde 96 olarak gerçekleşti. Bölge bazında bakıldığında en yüksek DaBT3 ve HBV-3 aşılama hızı İstanbul, Batı Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleşti. Tüm aşılama hızlarının en yüksek olduğu bölge ise Batı Marmara bölgesi oldu.Primer sezaryen oranı 2016 yılına göre 2017 yılında azaldı

2016 yılında yüzde 98 olan sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı 2017 yılında değişmedi. Sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Akdeniz ve Ege bölgeleri sezaryen ve primer sezaryen oranlarında en yüksek orana sahip olan bölgeler oldu. 2017 yılında antenatal bakım kapsamı (en az 1 ziyaret) yüzde 99,7 olarak gerçekleşti

2017 yılında hastane sayısı 1518

2016 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 876 iken 2017 yılında 879’a ulaştı. Üniversite hastane sayısı 68, Özel hastane sayısı ise 571 oldu.

2017 yılında toplam hastane yatağı sayısı 225.863

Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2016 yılında 132.921 iken 2017 yılında 135.339 oldu. Üniversite ve Özel Sektörün hastane yatağı sayıları 2016 yılında sırasıyla 37.707 ve 47.143 iken 2017 yılında 41.324 ve 49.200’e ulaştı.

Nitelikli yatak sayıları 2016 yılına göre artış gösterdi

Nitelikli yatakların toplam yataklar içerisindeki oranı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2016 yılında yüzde 52,2’den 2017 yılında yüzde 60,3’e, Üniversite hastanelerinde yüzde 61,6’dan yüzde 63,8’e, Özel Sektör hastanelerinde yüzde 93,7’den yüzde 95,1’e, toplamda ise yüzde 61,3’ten yüzde 67,2’ye yükseldi.

Yoğun bakım yatak sayıları 2016 yılına göre artış gösterdi

Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2016 yılında 20.917’den 2017 yılında 22.728’e, çocuk yoğun bakım yatak sayısı 1.207’den 1.526’ya, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı 10.939’dan 11.986’ya yükseldi.

Yataklı tedavi kurumlarında cihaz sayıları 2016 yılına göre artış gösterdi

Yataklı tedavi kurumlarında MR cihaz sayısı 2016 yılında 836’dan 2017 yılında 884’e, BT cihaz sayısı 1.152’den 1.186’ya çıktı.Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum ve acil hizmet altyapı sayıları 2016 yılına göre arttı

Aile Hekimliği Birimi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve KETEM sayıları 2016 yılına göre 2017 yılında sırasıyla 24.428’den 25.198'e, 7.636’dan 7.774'e, 970'ten 972'ye ve 159’dan 166'ya yükseldi. 112 Acil Sağlık Ambulans sayısı 2016 yılında 4.840 iken yüzde 1,7 artış göstererek 2017 yılında 4.922'ye ulaştı.

2016 yılına göre 2017 yılında toplam hekime müracaat sayısı arttı

2016 yılında toplam hekime müracaat sayısı 686 milyon seviyelerinde iken 2017 yılında 718 milyon seviyelerine ulaştı. 2017 yılında hekime müracaatın %33’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 67’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 8,9 oldu.

Yatak doluluk oranı 2017 yılında yüzde 68,1 oldu

Kişi başı hekime müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Ege, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara, ortalama kalış gününün en yüksek olduğu bölge ise Batı Anadolu oldu.

Sağlık personeli sayısı 2016 yılına göre 2017 yılında arttı

Toplam hekim sayısı 2016 yılında 144.827 iken 2017 yılında 149.997 oldu. Toplam sağlık personeli sayısı ise 2017 yılında 871.334'ten 920.939'a yükseldi.2017 yılında tüm unvanlarda yüz bin kişiye düşen personel sayısı bir önceki yıla göre arttı2016 yılında 181 olan yüz bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 186’ya, 99 olan yüz bin kişiye düşen uzman hekim sayısı ise 100’e ulaştı. 2016 yılında 257 olan yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı yüzde 5,8 artış göstererek 2017 yılında 272 oldu.

Toplam ilaç satış değerinde () yerli ilacın payı 2017 yılında bir önceki yıla göre arttı

2017 yılında satılan ilaçların kutu bazında yüzde 57,5’ini jenerik ilaçlar, %40,6’sını ise orijinal ilaçlar oluşturdu. 2016 yılında toplam ilaç satış değerinin () yüzde 44,2’si yerli ilaç olup 2017 yılında bu oran yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. İthal ilaçların satış değerinin () payı ise bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Geri ödeme kapsamında olan ilaçların satış değerlerinin payı da 2016 yılına göre artarak yüzde 92,4'e ulaştı.
 10 Ekim 2018, 11:23 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: