SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
ADMiN
Resmi Gazete'de bugün mükerrer sayısında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nda değişiklik yapıldı



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nda değişiklik Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


 05 Temmuz 2018, 10:56 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: