TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SEÇİMLERİ YAPILDI, YÖNETİM AYNI GRUPTA KALDI!
ADMiN
Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 69. Seçimli Büyük Kongresi 8-10 Haziran 2018 tarihlerinde Ankarada gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde yapılan seçimleri Etkin Demokratik TTB grubunun listesi kazandı.Büyük Kongre 8 Haziran 2018 Cuma günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başladı. Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’in Divan Başkanlığına, Dr. Eftal Yıldırım, Dr. Elif Turan ve Dr. Ertuğrul Oruç’un Divan üyeliklerine oybirliği ile seçilmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel kongrenin açış konuşmasını yaptı. Ülke ve sağlık ortamında son iki yılda yaşanan gelişmeleri aktaran Tükel, Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında geçen bu iki yılda tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hukuksuzluklar yaşandığını kaydetti.

69. Büyük Kongresi’nin seçimlerin yapıldığı son günü, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası kantininde gerçekleştirildi. Seçimlere Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar olmak üzere üç grup katıldı.

Kayıtlı toplam 486 delegeden 381’inin oy kullandığı seçimde, 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimi, oyların yüzde 70’ini alan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı. Buna göre, 2018-2020 döneminde TTB yönetiminde bulunacak olan isimler şöyle:

TTB Merkez Konseyi üyeleri:

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Prof. Dr. Çetin Atasoy

Dr. Ali Çerkezoğlu

Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Dr. Selma Güngör

Dr. Ayfer Horasan

Dr. Mübetcel İlhan

Dr. Samet Mengüç

Dr. Yaşar Ulutaş

Dr. Halis Yerlikaya

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri:

Dr. Sezai Berber

Dr. Naki Bulut

Dr. Ahmet Etit

Prof. Dr. Taner Gören

Prof. Dr. Taha Karaman

Dr. Şemsettin Koç

Dr. Ali Özyurt

Dr. Derya Pekbayık

Prof. Dr. Hafize Öztürk Türkmen

TTB Denetleme Kurulu üyeleri:

Dr. Gamze Varol Saraçoğlu

Dr. Hüseyin Şahin

Dr. Dilek Yıldırım

 11 Haziran 2018, 13:46 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: