REÇETELEME YAPARKEN KAYNAK: İNTERNET
ADMiN
Düzcede 106 aile hekimine ilaç reçeteleme ile ilgili sorular yöneltilen akılcı ilaç kullanımı araştırmasında; hekimlerin akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgi düzeyleri ve pratikleri soruluyor. Aile hekimlerinde çoğunluk kronik hastalığı olan hastaların reçete taleplerini kabul edip reçete yazdığını belirtirken, reçeteleme yaparken bilgi kaynağı olarak da İnterneti kullandıklarını belirtiyorAraştırmada hekimlerin yüzde 91,5’i mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlere katıldığını, akılcı ilaç kullanımı konusunda ise yüzde 85,8’i eğitim aldığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan hekimlerin 10’u aile hekimi uzmanı, 1’i diğer uzmanlık iken 95’i pratisyen hekim olarak görev yapıyor. Mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlere katılma düzeyi sorulan hekimlerin yüzde %91,5’i “mezuniyet sonrası eğitimlere katıldığını” belirtirken yüzde 7,5’i “vakit bulamadığı” yüzde 0,9’u ise “bulunduğu bölgede eğitim düzenlenmediği” için katılmadığı tespit ediliyor.

Araştırmada mesleğinde 10 yıldan az çalışanlar ile 10 yıldan fazla çalışanlar arasında akılcı ilaç kullanımı eğitimi alma konusunda bir fark gözlemlenemediği bulgusuna varılıyor.

Aile hekimleri reçeteleme yaparken ‘İnternet’i kaynak alıyor

Katılımcılardan 100 aile hekiminden reçeteleme yaparken faydalandığı bilgi kaynakları isteniyor ve birden fazla seçenekli olarak; yüzde 71’i interneti kullandıklarını, yüzde 63’ü ise tanı ve tedavi rehberlerini kullandıklarını belirtiyor.

Reçeteleme yaparken 10 yıldan az çalışan hekimlerin yüzde 59,6’sı, 10 yıldan fazla çalışan hekimlerin yüzde 58,1’i “vademecumdan yararlandığını” belirtiyor. Bunun yanı sıra 10 yıldan az çalışan hekimlerin yüzde 57,9’u, 10 yıldan fazla çalışan hekimlerin yüzde 44’ü meslektaşından bilgi aldığı yönünde beyanda bulunuyor.

Kronik hastalar reçete talep edince doktor yazıyor

Hastalar tarafından talep edilen ilaçları reçete edip etmediği sorulan aile hekimlerinin yüzde 62,3’ü “Sadece kronik hastalıkların ilaçlarını reçete ederim” seçeneğini işaretlerken yüzde 13,2’si “Reçete etmediğim takdirde tartışma çıkıyor”, yüzde 24,5’i ise “Hayır, hiçbir zaman muayene etmeden ilaç reçete etmem” cevabını işaretlediği görülüyor.

Hastaya ilaç ile ilgili bilgi verdikten sonra, hastanın anlayıp anlamadığını kontrol eder misiniz?” sorusuna aile hekimlerinin; yüzde 43,4’ü “Evet, hasta ilacı nasıl kullanacağını tam olarak anlamalıdır” cevabını veriyor. Hekimlerin yüzde 47,2’si “bazen, kullanımı özen isteyen ilaçlar için” seçeneğini işaretlerken yüzde 2,8’i “Hayır, eczaneden ilacını alırken tekrar anlatılacaktır” ve yüzde 6,6’sı ise “Hayır, vakit yeterli değil” cevabını verdiği saptanıyor.

İnternette güvenli ilaç bilgi kaynakları oluşturulmalı

Çalışma sonucunu değerlendiren uygulayıcılar, “tıp fakültelerinin akılcı ilaç kullanımı eğitimine katkısı yeterli değildir” kanısına varırken örgün eğitim sırasında tıp fakültelerinin akılcı ilaç kullanımı eğitimine verdiği önemin artırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca aile hekimlerinin reçeteleme yaparken çoğunlukla İnterneti kullandığı tespit edildiği için internette güvenilir kaynaklar oluşturulması gerektiği öneriliyor.

Bu araştırma Düzce’deki 31 Aile Sağlığı Merkezinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Uzman Dr. Muammer Yılmaz ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

Araştırma çalışmasında Düzce’deki 31 Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 106 aile hekiminin değerlendirmeleri yer alıyor. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Sağlık Bakanlığının hazırladığı 17 sorudan oluşan Hekim Değerlendirme Formu kullanılıyor.

 06 Haziran 2018, 16:47 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: