ASİSTAN AFFI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
ADMiN
Yakın zamanda meclisten geçen eğitim (biz hekimleri en çok ilgilendiren kısmıyla asistan) affı 18.05.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü girdi.Dr. Başak GÖKTAŞ Medimagazin için derledi:

2547 sayılı kanuna eklenen geçici madde (78) ile; “Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişkileri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlara irtibatı nedeni ile ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunmaları şartıyla bu kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler” denilmektedir.

Bu konuyla ilgili sık sorulan sorulardan bazıları:

1.Af tıpta uzmanlık eğitimini de kapsıyor mu?

Evet kapsıyor.

2.Af Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden ve Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesinden istifa edenleri de kapsıyor mu?

Evet kapsıyor.

3.Daha önce bir uzmanlık eğitimini kazandığım halde kayıt yaptırmadım, afla tekrar başvurabilir miyim?

Evet başvurabilirsiniz.

4.Hangi tarihe kadar başvurabilirim?

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, yani 18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurabilirsiniz.

5.Affa başvurmak istiyorum ancak askerlik zamanım geldi ve ya şu an askerlik görevimi yapıyorum, hakkım yanar mı?

Hayır yanmaz, müracaat süresi içerisinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanır.

6.Şu an istifa edip ayrıldığım şehirden başka bir şehirde yaşıyorum, bu durumda hali hazırda yaşadığım şehirde eğitimime devam edebilir miyim?

Evet. İşi veya ikametinin başka bir şehirde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istedikleri üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler.

7.Eğitim araştırma hastanesinden veya sağlık bakanlığı adına tıp fakültesinden istifa ettim, başvurumu nereye ve hangi belgelerle yapacağım?

Bu kanun kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Adına Tıp/Diş Hekimliği Fakültelerinde Uzmanlık Eğitimi Programları için başvuru yapacak adayların;

-Başvuru dilekçesi ve eklerini tanzim edip; “”””Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad No.9 06800/Çankaya/ANKARA””” adresine APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

-Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Servisine süresi içerisinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Bakanlık sorumlu değildir. Başvuru için son tarih 18 Eylül 2018 saat 18.00’dir.

-Başvuran adaylardan, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurulması istenmektedir. İnternetten temin edilecek bu formun, 4 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Doldurulan formun, herhangi bir İl Sağlık Müdürlüğünden onaylatıldıktan sonra eğitime başlama başvuru dilekçesine eklenerek teslim edilmesi gerekmektedir. (Bu formu gönderip doldurmayanların ataması yapılmayacaktır).

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için tıklayınız.

8.Tıp Fakültesi Hastanesinden istifa ettim, başvurumu nereye ve hangi belgelerle yapacağım?

Başvurunuzu ilişiğinizin kesildiği yükseköğretim kurumlarına yapmanız gerekiyor.

İstenen belgeler genellikle ilgili kurumların internet sitelerinde ilan edilerek duyuruluyor.

Bu belgeler genellikle;

-Başvuru formu

-Sabıka kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

-Askerlik durum belgesi

-ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi Çıktısı şeklinde oluyor.

*Başvuru formuna ve gerekli belgelere ulaşmak için başvuru yapacağınız tıp fakültesinin internet sitesini takip etmenizi öneririz.

Aftan yararlanmak isteyen hekim arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

Kaynak: 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete, TUK resmi sitesi.

Dr. Başak GÖKTAŞ

 31 Mayıs 2018, 13:41 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: