CERRAHPAŞA TIP'TA BÖLÜNME TEPKİSİ: ÜNİVERSİTELER BAKTERİ DEĞİLDİR, BÖLÜNEREK ÇOĞALMAZ
Editor
İstanbul Üniversitesinin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısına karşı çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde dün eğitim durdu. Öğrenciler derse girmedi. Üniversiteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz dövizleri taşıdı.Fakültenin akademik kurulu toplandı ve bölünmeye karşı olduğunu oybirliği ile bildirdi. Kurula destek veren öğrenciler fakülte bahçesinde toplanarak kararı protesto etti.

Öğrencilerin taşıdığı dövizlerde, “Üniversiteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz”, “Cerrahpaşayı köklerinden ayırma”, “Bence de Cerrahpaşa’ya dokunmayın İbni Sina”, “İstanbul Üniversitesi mensubunu kendinize küstürmeyin” dövizleri taşındı.

Bahçedeki eylemde fakültenin çocuk hastalıkları kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur şöyle konuştu:

“Dünyanın en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi, bütün fakülteleriyle bir bütündür. Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biridir. Üniversitenin yıllar içindeki tüm birikimleri kaybolacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en yüksek puanla girilen tıp fakültesi. Mezuniyette bu özelliklerini yitirecekler. TUS’daki (Tıpta Uzmanlık Sınavı) yine en başarılı fakülte. Türkiye ve dünyanın her yerinden hastalara hizmet veriyoruz. Hekimlik gelenek, ekollerle öğrenilir ve uygulanır. Bütün bu gelenek yok ediliyor. Üniversitenin bunca yayınının hepsinin adı bir anda değişecek” dedi.

Biz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Öğretim Üyeleri olarak 24.04.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Fakülte Akademik Kurul toplantısında oybirliği ile aşağıdaki kararları almış bulunuyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

1.İstanbul Üniversitesi tüm fakülteleri ile bir bütündür bölünmez.

İstanbul Üniversitesi araştırma üniversitesi niteliği kazanmış, hizmet, eğitim ve araştırma işlevini başarıyla yürüten, yüksek nitelikte işlev gören bir kurumdur. Türkiye’nin uluslararası bilimsel literatüre en fazla katkı veren üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi bu performansıyla son yıllarda dünya ölçeğinde yapılan üniversite sıralamalarına ülkemizden en ön sırada giren üniversite olmuştur.

Eğitim kurumlarının ekolleşmesini belirleyen onların köklü gelenekleri ve yapılarıdır. Altı yüz yıllık köklere sahip İstanbul Üniversitesi’nin en eski fakültelerinden ayırmak bu ekolün can damarlarını kesmek ve kimliksizleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir.

2.Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri’ne ait tüm Fakülte ve Enstitülerin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması, mezunların geçmişlerinin silinmesi kabul edilemez. Bu tasarının yasalaşması eğitim ve sağlık hizmetlerinde dönülemez sonuçlara neden olacaktır.

3.Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri, bünyelerinde Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini barındırmaktadır. Öğretim üyeleri ve Yardımcıları olarak öğrenci ve mezunlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız.

4.19 Nisan 2018 tarihinde Meclis Eğitim Komisyonu gündemine sunulan söz konusu kanun tasarısının geri çekilerek iptalinin en doğru çözüm olacağını düşünmekteyiz.

5.Yukarıda belirttiğimiz tüm taleplerimizin takipçisi olacağımızı, bu bağlamda gereken idari ve hukuki yolları kullanacağımızı beyan ediyoruz.

 24 Nisan 2018, 14:37 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: