MÜSTEŞAR AÇIKLADI: HEKİMLERİN TAMAMI 5 YILDA BİR BOARD SINAVINA GİRECEK!
ADMiN

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, sağlıkta dönüşümün ikinci fazında hekimlerin Board Sınavına girmesi ile ilgili düzenlemeler yapılacağı bilgisini verdi.“VII. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi” 10 Ocak’ta Antalya’da başladı. 13 Ocak tarihine kadar devam edecek kongrede Sağlık Bakanlığının sağlıkta kalite ve dönüşüm standartları üzerinde yaptığı çalışmalar ele alınacak.

“Bir sağlık ordumuz var, buna şükrediyoruz”

Ana teması klinik kalite ve inovatif yaklaşımlar olan kongrenin açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Eyüp Gümüş, “Ülkemiz sağlık ihtiyaçları doğrultusunda 2003 yılında başladığı yolculuğuna devam ediyor. Sağlık hizmetlerindeki dönüşüm sürekli devam ediyor. Yüzde 39 olan vatandaş memnuniyeti 75,5’e çıkması çok önemli bir gösterge. Her türlü sorunla boğuşan ve birebir acil yaklaşım gösteren bir sağlık ordumuz var, buna şükrediyoruz.” dedi.

Acil servisler modernize edilecek

2018-2023 yıllarını kapsayacak olan, sağlıkta dönüşümün ikinci fazında Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yeni hedefleri gerçekleştireceklerini ifade eden Gümüş, “Hizmet sunumundaki sorunlu noktalara da eğileceğiz. Acil hizmetler başta olmak üzere poliklinik ve klinikte sorunlu gördüğümüz alanlar var. Bu alanları yeniden masaya yatırıyoruz. Acil servisleri yeniden modernize edeceğiz. Gerçekten acil olan hastalara müdahale edilmesini sağlayacak ve buralarda görev yapan doktor ve hemşire sayısını güçlendireceğiz. Özellikle 500’den fazla hastası olan acilleri direkt olarak izliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu acilleri modernize edip acil ihtiyacı olan yerlere müdahale edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Her hastalık için klinik rehberler oluşturulacak

Kamu ve özel sektöre ait bin 500’e yakın hastane, 400’e yakın diyaliz merkezi, ağız-diş sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri, 81 ilde evde sağlık hizmetleri olmak üzere 2 bin 500’e yakın sağlık kuruluşunun hasta güvenliği ve memnuniyeti önceleyecek şekilde ve sağlıkta kalite standartlarına uyum açısından sürekli değerlendirildiği bilgisini veren Gümüş,

“Hekimler ve hemşireler için sağlıkta klinik rehberleri oluşturacağız. Bu konu ile ilgili branş dernekleri ile birlikte Ocak ayı sonuna kadar çalışacağız. Her hastalığa özgü rehber oluşturacağız ve ülkemizde görülen 800’e yakın hastalık için kılavuzlar oluşturacağız. Hasta geldiğinde ne yaparsınız? İlk hangi tetkiki istersiniz, en son hangi testi yaparsınız? Bazen en son isteyeceğimiz testi en önce istiyoruz. Maalesef bazen fizik muayene yapmadan MR istiyoruz. Bütün bu çalışmalarla beraber artık hastalıklarda hastaya adım adım hangi yaklaşım yapacağımızı da Bakanlık olarak yıllık güncelleyip, bu rehberleri yayınlayacağız. Artık asistanımız, hekimimiz ve hemşiremiz bu rehberlere ulaşacak. ” ifadelerini kullandıMedimagazin.

Hekimlere Board Sınavı

Gümüş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hekimlerimizi belli aralılara teşvik ederek Board Sınavlarına sokacağız. Hekimler Sağlık Bakanlığından hekimlik ya da uzmanlık belgesini alıyor; bir kısmı kendini çok geliştirirken bir kısmı geliştirmeyebiliyor. Tıp ise sürekli değişiyor . Yine dernekler ve ÖSYM ile iş birliği yapacağız ve beş yıllık dönemlerde, hekimleri zorlamadan teşvik ederek, ödüllendirerek gelişmesine devam etmesini sağlayacağız. Bunları sınav gibi görmemek lazım biz bunu kendimizi yenilemek olarak görüyoruz.

Yine tüm sağlık personelimizin de hizmet içi eğitimler ile kendilerini yenilemelerini sağlayacak, teşvik edecek ve ödüllendireceğiz.”

 11 Ocak 2018, 14:46 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: