SAĞLIK BAKANLIĞINDAN OHAL'DE İSTİFA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık Bakanlığı OHAL süresince istifa edebilme şartları ile ilgili yeni düzenlemeler yaptı.657 sayılı Devlet memurları kanunun ”Olağanüstü seferbelik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar” yolundaki düzenleme 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 27'nci maddesiyle ”Olağanüstü seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı kanunun, görevinden çekilen ve çekilmiş sayılan Devlet memurlarının yeniden atamalarının düzenlendiği 97. maddenin birinci fıkrasının (U) bendinde 96'ncı maddeye aykırı hareket edenlerin hiçbir suretle Devlet memurluğuna alınmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 25 Eylül 2017, 20:24 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: