FATURA YİNE HEKİME! HEKİMLERE MESLEKİ SİGORTA YAPMAKTAN KAÇINIYORLAR! 
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sigorta şirketleri hekimlerin yasayla zorunlu tutulduğu Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçesini yapmaktan kaçınıyor. Yapmakla yükümlü olanlar da, tıpkı işportacılar gibi, hekimlere başka ürünlerin satın alınmasını şart koşuyor.MEDİMAGAZİN - Sigorta firmalarının hekimlere sigorta yapmaktan kaçınması, zorunlu durumlarda ise hekimlere başka ürünler aldırılmasının talep edildiğini söyleyen İzmir Tabip Odası, konu ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tazminat miktarlarının yüksek olması nedeni ile teminat olarak ayrılan ücretin de yükselmesinin sektörü etkilemiş olabileceğine dikkat çeken İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Ceyhun Balcı,

‘’Her birisi dört dörtlük ticari kurum olan sigorta şirketlerinin kazanç olmayan yerden uzaklaşması bizce şaşırtıcı değildir. Arşivlerde bugünlere ilişkin öngörülerimiz bulunmaktadır. Bu noktada hekimlerin tazminat talepleri karşısında korumasız kalmaları söz konusudur. Bu da başlı başına büyük bir sorun olarak durmaktadır karşımızda. Sorun çözüme kavuşturulmazsa sağlık hizmeti sunumunda aksamalara varacak olumsuzluklar yaşanması kaçınılmaz olacaktır. ‘’ dedi.

Başta Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkilileri göreve çağıran Balcı, ‘’Yasalarla zorunlu kılınan, tebliğlerle çerçevesi belirlenen bu uygulamaya karşılık hizmet üretmekten kaçınan sigorta şirketlerine görevleri anımsatılmalı! Hekimleri tazminat talepleri karşısında güvencesiz bırakabilecek ve dolayısı ile hizmet üretimini olumsuz etkileyebilecek bu önemli sorun ivedilikle çözülmelidir.’’ifadelerini kullandı.

Sağlığı ticarete alet etmenin acı bir sonucu ile mücadele ettiklerini belirten Balcı, ‘’Sigortacılık alanında yaşanan bu olumsuz gelişme aynı zamanda sağlık ortamımızın foyasını çıkartmıştır. Bir şekilde bir yerinden kırılacak bu zincirin zayıf halkasının Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası olduğu anlaşılmıştır. ‘’ açıklamasında bulundu.

‘’Hekimlerin sigorta şirketlerine daha fazla katkı yapması isteniyor’’

Hekimler için mesleki sorumluluk sigortasının tartışıldığı yıllarda, kamu denetimi altında bir fon oluşturulması, hekimler ile hastalar karşı karşıya gelmeden, hastaların zararının bu fondan karşılanması önerisinde bulundukları bilgisini veren Balcı,

‘’Bir sözümüz de, mesleki sorumluluk sigortası sisteminin kurgulanmasına yönelik önerilerimizi dinlemeyen siyasi iktidara. Kamusal bakış açısı taşımayan, bilimsel ilkeleri benimsemeyen, sigorta şirketlerinin inisiyatifine bırakılan bir sistemin önünde sonunda tıkanması beklenen bir durumdur. Maalesef ki, sorunun faturası yine hekimlere çıkarılmakta, hekimlerin sigorta şirketlerine daha fazla katkı yapması istenmektedir.’’ dedi.

Davalar artıyor, hekimin güvencesi ise azalıyor

Hekimlere karşı açılan haklı ya da haksız davaların her geçen gün arttığını ve bu dönemde hekimlerin sigorta güvencesinden mahrum kaldığının altını çizen Balcı, ‘’Hekimler olarak bu sorunun ivedilikle çözümlenmesini bekliyoruz. Yetkilileri bir an önce bu ivedi sorunu çözmeye çağırırken diğer yandan da sağlığı ticarete konu eden uygulamaları gözden geçirmeye çağırıyoruz.’’ şeklinde konuştu.

İzmir Tabip Odası konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği’ne 1 Ağustos 2017 tarihli dilekçe sundu.

 04 Ağustos 2017, 21:37 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: