2017'NİN İLK AÇIKTAN ATAMASI YAPILACAK
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık Bakanlığı açıktan atama ile doktor, eczacı ve diş hekimi alımı yapacağını duyurduSağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlıkmevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacıkadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Başvurular 23 Şubat 2017 Perşembe - 1 Mart 2017 Çarşamba (Saat 18:00 'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

  • İlan Metni
  • Münhal Kadrolar


  •  25 Şubat 2017, 00:55 
    Sayfalar:  
    1
    CEVAP GÖNDER: