SAĞLIKTA 'STRATEJİK PERSONEL' TANIMI DEĞİŞTİ
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Stratejik personelin tanımında önceden sadece hekimler yer alırken, yeni halinde diş hekimleri ve eczacılar da stratejik personele dahil edildiÖNCEKİ HALİ:

Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabip unvanındaki personeli,

YENİ HALİ:

Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli,”

 30 Eylül 2016, 14:20 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: