SPOR İÇİN SAĞLIK RAPORU VERİRKEN BİR DAHA DÜŞÜN!
ADMiN
Sağlık raporları aile hekimince değil aile hekimlerinin kontrolü altında verilmelidir. AHEF Strateji grubu, gerekli tetkikler yapılmadan verilecek bir sağlık raporunun, ne gibi tehlikeler yaratabileceğini hazırladığı kliple anlattı.

 20 Haziran 2016, 17:27 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: