ÇARPICI SONUÇ: MEMNUNİYET EN FAZLA DEVLET HASTANESİNDE, EN AZ İSE MUAYENEHANEDE!
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık kuruluşları arasında en düşük memnuniyet oranı %45,7 ile özel muayenehaneler olurken en fazla memnuniyet devlet hastanelerinden olduTÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde sosyal güvencesi olan fertlerin %48,9’u devlet hastanelerini tercih ederken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan fertler için bu oran %66,2 oldu. Hastalıkta ilk olarak aile hekimi veya aile sağlık merkezlerine başvuranların oranı sosyal güvencesi olan fertlerde %32,7, sosyal güvencesi olmayan fertlerde %27,4 olarak gerçekleşti.

Devlet hastaneleri en çok zorunluluk nedeniyle tercih edildi

Hastalıkta ilk başvuruda devlet hastanelerinin tercih edilmesinin sebebi %30,3 ile “zorunluluk” oldu. Fertler üniversite hastanelerini %52,5, özel hastaneleri %57,1 oranında “hizmetlerinden memnun oldukları için” tercih ettiler.Vatandaş en çok devlet hastanelerinin hizmetinden memnun

Türkiye genelinde fertlerin %75’i devlet hastanelerinin hizmetinden memnun olduğunu belirtti. Aile hekimleri veya aile sağlık merkezlerinden memnun olduğunu belirten fertlerin oranı %73,2 oldu. Sağlık kuruluşları arasında en düşük memnuniyet oranı %45,7 ile özel muayenehane hizmetleri oldu 16 Haziran 2016, 17:32 
Sayfalar:  
1