AFİLİYE HASTANELERDE DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILACAK?
Editor

DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık Bakanlığı 2014'te yayımladığı afiliasyon yönetmeliğinin tamamını iptal ederek yeni bir yönetmelik yayımladı.Yönetmelikte ek ödemeyle ilgili hükümler konusunda şu maddelere yer verildiSağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere hastane yöneticisinin sorumluluğunda olacak. Yönetmeliğe göre, birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak şartıyla birleştirilecek, birlikte kullanım sona erdiğinde ise döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılacak.

Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınacak.

(Ek Ödeme Yönetmeliği: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği)

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan öğretim üyelerinin üçüncü basamak sağlık tesislerinde kadro-unvan katsayıları profesörler için 1,50, doçentler için 1,20 ve yardımcı doçentler için 1,00 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunan profesör ve doçentler için eğitim görevlisi kadro-unvan katsayısı, yardımcı doçentler için başasistan kadro unvan katsayısı kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan personelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Ödeme Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro unvan katsayıları uygulanacak

Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının %20’si oranında uygulanacak

 16 Haziran 2016, 12:58 
Sayfalar:  
1