SÜRÜCÜ RAPORLARI AHEF ALGORİTMASI YAYINLANDI
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sürücü raporu  verirken ortak dil ve halk sağlığı gözetilerek  hazırlanmış olan algoritma ve algoritmanın bakanlık kanalıyla kabulü için AHEF Bakanlığa dilekçe verdi.AHEF (Aile Hekimleri Federasyonu) Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erkut Coşkun imzasıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına verilen dilekçe öncesinde aile hekimlerinin konuyla ilgili mevcut sorunlar için şunlar ifade edildi:

1- Mevcut yönetmelik gereği istenilen muayene koşullarının bir kısmının ASM şartlarında yerine getirilmesi mümkün olmadığı gibi, ileride doğabilecek malpraktis gibi hukuki sorunlarda raporu veren hekimin direk muhatap kalacağı aşikardır. Bu vesile ile AHEF ekte sunulan algoritmanın ülke genelinde uygulama bütünlüğü oluşturması açısından THSK kurumunca da değerlendirilerek kabul görmesi temennimizdir.

2- Bu bütünlük için vatandaştan almış olduğumuz beyan formlarının saklanması ve yine rapor tanzim eden hekimi korumak adına elzemdir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının tanzim edilen tüm evrakları dijital ortamda saklamak için alt yapı çalışması içinde olduğundan yola çıkarak düzenlenen bu formların da dijital ortama aktarılarak ortak bir havuzda saklanması talebimizin değerlendirilmesi hem gereksiz kağıt israfının önüne geçecek hem de yıllar sonrasında dahi çok kolay ulaşılabilecek bir hüviyete kavuşacaktır.

3- Algoritma neticesinde sevk edilen branşlardan ücret talep edilmesi oldukça büyük bir sorun teşkil etmektedir ve bu durum aile hekimliğinden konsültasyon olarak değerlendirilip ekstra ücret talep edilmemesi gerekir.


SÜRÜCÜ RAPORU ALGORİTMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ: https://yadi.sk/d/5ZwG5cd3rgint


 13 Mayıs 2016, 12:47 
Sayfalar:  
1