YÖK'TEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE 'HASTA HAKLARI' UYARISI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Kurul tarafından tıp ve diş hekimliği fakülteleri bulunan üniversitelere, hasta hakları konusundaki mevzuatın hatırlatıldığı yazı gönderildiYükseköğretim Kurulu (YÖK), hasta hakları konusunda farkındalığın geliştirilmesi ve ihlalleri önlemek amacıyla tıp ve diş hekimliği fakülteleri bulunan üniversitelere, bu alandaki önemli mevzuat hükümlerinin hatırlatıldığı yazı gönderdi.

YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarına bağlı tıp fakülteleri hastanelerinde, hasta hakları ihlalleri ile ilgili Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden ve Sağlık Bakanlığı aracılığı ile kurula ulaşan çok sayıdaki başvuru incelenerek sorunların kaynağı araştırıldı.

Yükseköğretim kurumları tıp ve diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerindeki uygulamalardan kaynaklanan bazı aksaklıklar sebebiyle çoğu kez iç hukukta mahkemeler nezdinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular sonucu istenmeyen durumların ortaya çıktığı tespit edildi.
Bazı başvuruların, şikayet konusu gerçekleştiği anda çözümlenmesinin mümkün olabileceği, ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların önüne geçilebileceği sonucuna varıldı.

YÖK tarafından, bu doğrultuda, tıp ve diş hekimliği fakülteleri bulunan üniversitelere, hasta hakları konusundaki önemli mevzuat hükümlerinin hatırlatıldığı yazı gönderildi ve azami özen ve hassasiyet gösterilmesi istendi.

Yazıda, hastaların, haklarını kullanmayı kolaylaştıracak bilgi, doküman ve tavsiyelere kolaylıkla erişimini sağlayacak tedbirler alınması, her kademede çalışan sağlık personelinin tamamının hasta hakları konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulması, hastanın bilgi isteme hakkına ve mahremiyetine azami özen gösterilmesi, tıbbi müdahale ve araştırmalarda, hastanın rızasının alınması, acil servise müracaat eden hastaların başka bir sağlık merkezine sevki söz konusu olsa bile gerekli tıbbi müdahale sonrası bunun yapılması, yetişkin ve çocuk yoğun bakım birimleri gibi özellikli bölümlerin kapasite durumlarının ilgililer ile paylaşılmasının sağlanmasına ilişkin uyarılar yer aldı.

 23 Nisan 2016, 22:53 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: