MECBURİ YOKSA UZMANLIK EĞİTİMİ DE YOK!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık Bakanlığı, başta 663 sayılı Kanun olmak üzere, pek çok kanunda değişikliğe gidiyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlunun Bakanlar Kurulu'na sunduğu Kanun Paketinde önemli değişiklikler bulunurken, bu paketin yakın zamanda TBMMye sunulması bekleniyorHazırlanan pakete göre en önemli başlıklar ise şunlar olacak:

1.Sağlık Turizmi Başkanlığı ve Sağlık Turizmi Kurulu oluşturulacak.
2.Toplum sağlığını tehdit eden hastalıklar için yapılan zorunlu aşılar dışındaki aşılar için velinin rızası olmadan aşılama yapılamayacak.
3.Normal doğuma teşvik amacı ile normal doğuma bağlı veya bebekte olabilecek problemler için sigorta yaptırma zorunluluğu gelecek.
4.Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev alan eğitim görevlisi, profesör ve doçentlerin mesai sonrası sağlık hizmeti sunabilmelerinin önü açılacak.
5.Pratisyen hekimler, TUS’u kazansalar bile (hakları saklı tutularak), mecburi hizmetlerini tamamlamadan uzmanlık eğitimlerine baslayamayacak.
6.Uzman hekimler mecburi hizmetleri bitmeden yan dal uzmanlık eğitimine baslayabilecek.
7.Hastane bahçesinde sigara içmek yasaklanacak.
8.Yıpranma payı sadece nöbet tutanlara uygulanacak.
9.İllerde patron sağlık müdürü olacak. Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterinin performansı İl Sağlık Müdürü tarafından takip edilecek. Gerekirse sözleşmenin feshi için görüş bildirecek.
10.Sözleşmeli Başhekim Yardımcılığı ve Hastane Müdür Yardımcılığı bitecek.
11.Genel Sekreter, İdari Hizmetler Başkanı, Hastane Yöneticisi ve Müdür olabilmek için dört yıl veya dengi yüksekokullardan mezun olabilme şartı yeterli olacak. Genel sekreter için sekiz yıl, diğerleri için beş yıl iş tecrübesi olması şartı aranacak.
12.İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Genel Sekreteri ve başkanlarının en az beş yıl iş tecrübesi olması şartı aranacak.
13.Emekli hekim ve diş hekimleri ile bunların dul ve yetimlerinin emekli aylıklarının artırılması yönünde çalışmalar olacak.


 13 Nisan 2016, 21:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: