AİLE HEKİMİ VERİLEN CEZAYI İPTAL ETTİRDİ
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Manavgat Devlet Hastanesinde ki acil servis nöbetlerine gitmemesi üzerine verilen 15 ihtar ceza puanı verilen aile hekiminin cezası Mahkeme tarafından iptal edildi. Antalya’da görev yapan, 3. dönem AHEF 2. Başkanlığı görevini yürütmüş olan Dr. Ebru Er Değer'e, 10.05.2014, 11.05.2014 ve 12.06.2014 tarihlerinde yazılan Manavgat Devlet Hastanesinde ki acil servis nöbetlerine gitmemesi üzerine verilen “15 ihtar ceza puanı” Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İncelenen olayda, 'davacının 10.05.2014, 11.05.2014 ve 12.06.2014 tarihlerindeki nöbet görevine gelmediği sabit ise de, davacının nöbet görevine gelmediğine ilişkin olarak hazırlanan tutanakların en son 13.06.2014 tarihlerinde Manavgat Devlet Hastanesi Baştabiplik evrak kayıtlarına girdiği, bu sebepler davacının nöbet görevine gelmemesi fiilinin en geç 13.06.2014 tarihi itibariyle davalı idare tarafından bilindiği açık olduğundan bu tarihi takip eden iki ay içinde soruşturma işlemlerine başlanılması gerekmekte iken bu süre geçilerek 20.08.2014 tarihinde soruşturmacı görevlendirilerek yapılan soruşturmaya istinaden verilen ihtar cezaları zaman aşımı kapsamına girdiğinden davacının toplamda 15 ihtar cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 750.00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine” denildi.

Dr. Er Değer yaptığı açıklamada, “Aile Hekimliği Kanun ve Yönetmeliklerine göre zaman aşımına uğramış olduğu bilinen bir olaydı. Buna rağmen idare tarafından “ ihtar puanı “ ile cezalandırıldım. Mahkeme hukuksuzluğa "Dur" demiştir. Danıştay tarafından da onaylanmasından sonra bu cezalar ile igili zaman aşımına uğramış olduğu bilinen bir olaya ceza veren idareciler hakkında “ görevi kötüye kullanma ve devleti zarara uğratma ” konusunda ayrıca dava açacaklarını” söyledi. Ayrıca " Burada cezalandırılan aslında sivil toplum kuruluşudur. Aile hekimlerinin en büyük temsilcisi olan AHEF’ in o dönemde ki 2.Başkanı olmam sıfatıyla bir nevi benim üstümden tüm aile hekimlerine gözdağı verilmek istenmiştir. Sivil toplumun baskı altına alınmak istenmesi cezasız kalmamalıdır. Bu nedenle bu kararda imzası olanlar hakkında ayrıca tazminat davası da açacağız” dedi.

 23 Aralık 2015, 19:02 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: