TTBYE SORU: HANGİ MESLEKİ MÜCADELEYİ VERİYORSUNUZ ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
İzmir Tabip Odası, TTB'nin PKK yanlısı tutumu olduğunu iddia ederek, bu durmun hem kendi odalarına hem de hekimlere yönelik yanlış algı oluşturduğunu belirtti.İzmir Tabip Odası açıklamasında şunlar kaydedildi:

Oda’mıza, İzmir Emek Barış Demokrasi güçleri ve DİSK-KESK-TMMOB-TTB adına, M. Bahri Akkan imzalı bir yazı ile “savaş ölüm demektir, savaşa dur demek, barışı haykırmak için Sur, Cizre, Silopi’de sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için bir araya geliyoruz” ifadeleri ile 15.12.2015 tarihinde, Sevinç Pastanesi önünde eylem çağrısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, aşağıdaki 15.12.2015 tarihli kararla, bu çağrıya katılmayı uygun bulmamıştır.

“İzmir Emek, Barış, Demokrasi Güçleri ve DİSK-KESK-TMMOB-TTB adına KESK Dönem Sözcüsü M. Bahri Akkan imzalı faks yazısında ifade edilen görüşler ve eylem önerisi etnik, ayrılıkçı PKK’nin siyasi hedefleri doğrultusunda olduğu, Emek, Barış, Demokrasi Güçleri olarak ifade edilen örgütlerin bir çoğunun PKK’nin siyasi hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren örgütler olması nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmamıştır. “

Bu eylem, 15.12.2015 Salı günü, saat 19.00’da Sevinç Pastanesi önünde gerçekleştirilmiştir. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök, adı geçen örgütlerle beraber “Kürdistan Faşizme Mezar Olacak” sloganları eşliğinde TTB Merkez Konseyi adına bir konuşma yapmıştır.

İzmir Tabip Odası olarak, TTB Merkez Konseyi’nin adı geçen örgütlerle eylem birliği ve belirttiğimiz sloganlar eşliğinde konuşmalar yapmasını protesto ediyoruz.

TTB Merkez Konseyi’nin bu tür etkinlikleri, bu etkinlikleri şiddetle protesto etmesine ve katılmamasına rağmen İzmir Tabip Odamızın bile ne yazık ki hekim kamuoyunda olumsuz algılanmasına yol açmaktadır.

Bu tür eylemler, meslektaşlarımızı meslek örgütümüzden uzaklaştırmakta ve hekimlerin özlük hakları mücadelesine zarar vermektedir. Bütün meslektaşlarımıza, TTB Merkez Konseyi ile İzmir Tabip Odası’nın bu yaklaşım farklılığını bir kez daha belirtmeyi zorunlu görüyoruz.

İZMİR TABİP ODASI

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Dr. Suat Kaptaner

 17 Aralık 2015, 19:25 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: