EŞ DURUMUNDA BİR MAĞDURİYET SONA ERİYOR
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci beraberindeki heyet Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Sayın Hakkı Yeşilyurtu ziyaret etti.Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Özgül’ünde yer aldığı ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri Kurum Başkanı Sayın Hakkı Yeşilyurt’a iletildi.

Döner Sermayelerin Düşmesi, İdari İzinlerdeki Nöbet Ücretleri v.b Konular Görüşüldü
T ziyarette ürk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sağlık çalışanların performans ek ödemelerinin sabit ek ödemeye mahkum edilmesine dikkat çekerek bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Tüm sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu ifade etti.
İdari İzinler ile ilgili ödenen nöbet ücretlerinin bazı illerde geri istenmesi ile ilgili sağlık çalışanlarının şikayetlerini de aktaran Önder Kahveci “ Kurumun yazısıyla bu ücretler ödendi. Sendikamıza bazı illerde ödenen nöbet paralarının geri istendiğine dair şikayetler geldi. Bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.' dedi. Kahveci ayrıca eş durumu tayinlerinde yaşanan bölgelerde bir araya getirme ile ilgili düzenleme ilgilide yaşanan şikayetleri aktardı.
Döner Sermayelerle İlgili Ortak Çalışma
Kurum Başkanı Hakkı Yeşilyurt ise döner sermayedeki sıkıntılarla ilgili olarak inisiyatif alarak bazı düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Döner sermayelerin arttırılmasının çalışanların temel taleplerinden olduğunu bildiklerini kaydederek bu konuda çalışmaların sendikalarında dahil olduğu bir birliktelikle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Önder Kahveci de böyle bir çalışmaya her türlü desteği vereceklerini belirtti.
İdari İzinlerde Nöbet Ücretlerinin Geri İstenmesi Değerlendirilecek
İdari izinlerde ödenen nöbet ücretlerinin geri istenmesi ile ilgili konuyu değerlendireceklerini kaydeden Yeşilyurt bu konuda Kurumun iki farklı görüşü olması gibi bir durumun olamayacağını bu konuda gerekenin yapılacağını belirtti.
Eş Durumunda Bir Mağduriyet Sona Eriyor
Eş durumu tayinlerinde farklı bir ilde bir araya getirme uygulamasında yaşanan mağduriyetler ile ilgili ise Kurum Başkan Yardımcısı Ercan Özgül bu konuda çalışmanın tamamlandığını bu mağduriyetlerin kısa zaman içerisinde giderileceği kaydedildi. 11 Aralık 2015, 18:02 
Sayfalar:  
1