İLAÇ VERİRKEN TOKSİK DOZDAN KAÇINMAK İÇİN BU ENZİMLERE DİKKAT!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Diğer taraftan hastalıkların tedavisi için genel olarak iki yöntem ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi belirli bir tanı konulmuş olan hastaya protokole uygun olarak ilaç doz ayarlaması yapılması. Bir diğeri ise deneme ve yanılma yöntemidir ki, hasta ilaçtan fayda görünceye kadar değişik doz ve sürede uygulanır. Her iki uygulamada da görüldüğü gibi bireye özgü ilaç tedavisi göz önüne alınmaz.

Türkiye’de bireyselleştirilmiş ilaç tedavisi konusunda son zamanlarda çalışmalar artış gösterdi. Yeni yapılan bir araştırmada konunun önemini bir kez daha ortaya kondu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Farmakoloji AD’da yapılan araştırmada, otoimmün bir hastalık olan Behçet hastalarında ilaç metabolizmasından sorumlu olan en büyük enzim grubu Sitokrom P450 (CYP) 2C9 ve 2C19 aktivitesininin değerlendirilmesi amaçlandı. Bilindiği gibi CYP2C9 klinikte kullanılan pek çok ilacı metabolize ediyor. Bu ilaçlardan en önemlileri varfarin, asenokumarol gibi oral antikoagülanlar, glibürid, glibenklamid, tolbutamid gibi oral antidiyabetik ilaçlar, losartan, irbesartan gibi selektif anjiyotensin II reseptör antagonistleri, fenitoin ve pek çok non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar. CYP2C19 enzimi ise proton pompa inhibitörleri, benzodiazepinler, barbitüratlar ve bazı antiepileptikler gibi klinikte yaygın olarak kullanılan pek çok ilacın metabolizmasında rol alıyor.

Çalışmaya 52 Behçet hastası ve 96 sağlıklı gönüllü dahil edildi. CYP2C9 ve CYP2C19 aktivitesinin değerlendirilmesi için çalışmaya alınan bireylere tek doz 50 mg losartan ve 30 mg lansoprazol verildikten sonra idrar ve kanda ilaç-metabolit düzeyi analiz edildi. İlaç aktivitesi Behçet hastaları ve sağlıklı gönüllüler karşılaştırıldığında Behçet Hastalarında CYP2C9 aktivitesi yüzde 50, CYP2C19 aktivitesi yaklaşık olarak yüzde 225 oranında azaldığı analiz edildi.

Enzim aktivitesinin azalması neden önemli?

Araştırmacılardan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD’da görev yapan Yrd.Doç.Dr.Mustafa Tuğrul GÖKTAŞ araştırmanın önemiyle ilgili şunları dile getirdi:

“Bilindiği gibi tedavi olmak amacı ile gelen bireyler tek tip hastalığa sahip olabileceği gibi pek çok hastalığa da sahip olabilir. Özellikle farklı kombinasyonlarda hastalığa sahip kişilerde, yapılan çalışma dikkatli incelendiğinde neden önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek verilebilir. Varfarin çeşitli kardiyovasküler hastalıklarında kullanılan bir ilaçtır. Bize muayeneye gelen bir kişi hem Behçet hastası hem de derin ven trombozu nedeni ile varfarin tedavisi alan bir birey ise ilaç doz ayarlamasını bu kişilerde dikkatli yapmak zorundayız. Varfarin CYP2C9 tarafından metabolize ediliyor. Varfarin tedavisi alan bu bireylerde Behçet hastalığına bağlı olarak enzim aktivitesi azalmış ise ilacın toksik belirtileri gözlenebilir. Hatta kanamalara yol açarak ölüme dahi neden olabilir. Aynı şekilde gliburid gibi oral antidiyabetik ilaç kullanan bir hasta aynı zamanda Behçet hastası ise CYP2C9 enzim aktivitesinde azalmaya bağlı olarak tedavi yanıtında azalma meydana gelecektir.

Sonuç olarak bireylerin sahip oldukları hastalıklar ilaç metabolizmasında rol alan enzimlerin aktivitesini değiştirebileceği göz önüne alınarak tedavileri düzenlenmelidir. Bu şekilde hem gereksiz tedavilerin önüne geçilmiş olacak hem de etkili bir tedavi yapılacaktır.”

Araştırma European Journal of Clinical Pharmacology’nin Ekim sayısında yayımlandı.

 12 Ekim 2015, 18:28 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: