KADIN VE ERKEK DOKTORLAR EN ÇOK HANGİ BRANŞLARI TERCİH EDİYOR?
demo
 Erkek uzman hekimlerde en çok tercih edilen 10 branstan 6 tanesi cerrahi bransken, kadın uzman hekimlerde 2 cerrahi bransın en çok tercih edilen 10 brans içine girdiği gözleniyor.Dünyanın pek çok ülkesinde, çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalar çıkarılmış olmasına rağmen ataerkil sistem nedeni ile çalışan kadınların çoğunlukla belirli meslek alanlarına veya pozisyonlara sıkışmış oldukları görülüyor.

Sağlık sektöründe de kadının bu durumu değişiklik göstermiyor; tıp mesleğini seçen kadınların daha çok “kadınsı” olarak tanımlanan uzmanlık alanlarına yöneldikleri gözlenirken, kadın tıp fakültesi öğrencilerinin kontrollü bir hayat tarzına sahip olamayacakları düşüncesi ile cerrahi alanları tercih etmedikleri görülüyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan ‘İnsan Gücü Raporu’nda ise kadın ve erkek hekimlerin branş tercihlerindeki farklılık açıkça görülüyor.

Yapılan değerlendirmede erkek uzman hekimlerde Genel Cerrahi bransı ilk sırada olmasına ragmen kadın uzman hekimlerde ilk 10 içinde genel cerrahi yer almıyor. Erkek uzman hekimlerde en çok tercih edilen 10 branstan 6 tanesi cerrahi bransken, kadın uzman hekimlerde 2 cerrahi bransın en çok tercih edilen 10 brans içine girdiği gözleniyor.Kadın uzman hekimler tarafından tercih edilen Nöroloji, Ruh Saglıgı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Gögüs Hastalıkları ve Tüberküloz bransları erkek uzman hekimler tarafından en çok tercih edilen 10 brans içinde yer almıyor.Daha önce yapılan bir çalışmada da 2007-2009 yılları arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yapmış olduğu bahar dönemleri Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile yerleşen 7 bin 790 adayın cinsiyete göre tıpta uzmanlık alanı tercihleri incelenmişti. O çalışmada TUS’la en fazla yerleşilen alanlar temel tıp bilimlerinde kadınlarda mikrobiyoloji ve biyokimya, erkeklerde anatomi ve biyokimya; dâhili tıp bilimlerinde kadınlarda pediatri ve iç hastalıkları, erkeklerde acil tıp ve iç hastalıkları; cerrahi tıp bilimlerinde kadınlarda anestezi ve jinekoloji, erkeklerde anestezi ve genel cerrahi olduğu saptanmıştı.

 29 Eylül 2015, 13:03 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim