DANIŞTAY: O HEKİMLERE NÖBET YAZILMAYACAK!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
AHEF İle Sağlık Bakanlığı arasındaki hukuk savaşında aile hekimleri yeni bir dava daha kazandı.Bilindiği üzere Türkiye’de 173 Entegre Hastanede çalışan 540 civarında aile hekimliği birimi bulunmaktadır. Entegre sağlık hizmeti sunulan bu aile hekimliği birimlerinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kendi ek işlerine ilaveten nöbet de tutturulmaktadır. Nöbet tutan çalışanlara ertesi gün nöbet izni de verilmemektedir.

Aile sağlığı çalışanları kesintisiz 32 saat çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Aile hekimleri yıllardır bunun hukuksuz olduğunu, bu şartlarda sağlık hizmeti verilemeyeceğini iddia etmekte idi.

Bursa da yerel idari mahkemenin reddettiği davanın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 5. Dairesi bu konuda son noktayı koydu: Aile hekimlerine görev tanımı dışında görev verilemez; hastanelerde nöbet listelerine dahil edilemez, nöbet tutturuldu ise izin verilmek zorundadır.Konu hakkında Medimagazin'e bilgi veren AHEF Genel sekreteri Dr. Lütfi TİYEKLİ’nin açıklamaları şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı Entegre Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan arkadaşlarımıza deyim yerinde ise “Köle” muamelesi yapmakta idi. “Sizlere az nüfus veriyoruz ama 7/24 çalışacaksınız “ diye baskı yapılıyordu.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan kırsal sağlık hizmetlerine büyük darbe vuran değişiklikler kapsamında, entegre hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinde düşüşlerde olmuştu.

AHEF olarak bu tip uygulamaları hep yargıya taşıdık.
Bursa ilinde AHEF Hukuk Müşavirliği desteği ile bir aile hekimi adına dava açtık. Bursa 3. İdare Mahkemesi davamızı reddetti. Biz yılmadık. Davamızı Danıştay’a taşıdık. Danıştay yine bizim haklı olduğumuza karar verdi.
Son zamanlardaki kazandığımız tüm davalarda olduğu gibi Danıştay yine aile hekiminin görev tanımına atıf yapmıştır.
Artık aile hekimlerini kimse 7/24 çalışmaya zorlayamayacaktır.

AHEF olarak ısrarla aile hekimlerinin bu ülke için çok hassas, önemli görevlerinin olduğunu ve bu görevlerin zaten yeteri kadar is gücü olusturdugunu belirtmiştik. Görev tanımı dışında iş verilemeyeceğini söylemekteyiz.
Hukuk, bizim söylemlerimizi doğrulayarak, Sağlık Bakanlığı’nın tüm tezlerini boşa çıkarmaktadır.

 06 Eylül 2015, 11:27 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: